1. Kochane kłopoty S01E01 [1]

 0    29 Datenblatt    Karmelowa
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
żaden
Lernen beginnen
none
Będę musieć dostać filiżankę
Lernen beginnen
I'll have to get a cup
tylko przejazdem w drodze do Warszawy
Lernen beginnen
just passing through on the way to Warsaw
Nie masz nic przeciwko żebym usiadł
Lernen beginnen
Mind if I sit down?
Tak szybko?
Lernen beginnen
So soon?
Jest przeraźliwie zimno
Lernen beginnen
it's freezing.
ptasie mleczko
Lernen beginnen
marshmallow
przypominające coś
Lernen beginnen
resemble
nie przypominające
Lernen beginnen
not resemblings
Jesteś marudna
Lernen beginnen
You're crabby
złodziej
Lernen beginnen
thief
Przyniosę ci trochę kawy
Lernen beginnen
I will get you some coffee...
Jesteś bez wstydu
Lernen beginnen
You're shameless.
Ona jest za stołem
Lernen beginnen
She is at that table
to miło z twojej strony
Lernen beginnen
That's very sweet of you.
Nie ma naprawdę nic co mogę zrobić
Lernen beginnen
There is really nothing I can do.
Zawiąż buta teraz
Lernen beginnen
Tie your shoe now
miejsce na stół
Lernen beginnen
spot for a table
uczęszczać
Lernen beginnen
attend
Czy hydrauliki nalaż jest w pokoju czwartym?
Lernen beginnen
Has the plumber attended to Room 4 yet?
Ponieważ powiedziałeś mi że to zrobiłeś
Lernen beginnen
Because you told me you did
potomstwo
Lernen beginnen
offspring
Gardzę tobą
Lernen beginnen
I despise you.
nieprzyzwoity
Lernen beginnen
obscene
Naprawdę wątpię
Lernen beginnen
I really doubt
wrobić kogoś
Lernen beginnen
set sb up
Moi rodzice wrobili mnie z synem stowarzyszonej firmy
Lernen beginnen
My parents set me up with the son of a business associate
Moi rodzice lubią planować naprzód
Lernen beginnen
My parents like to plan ahead
Nadal dla mnie nie jasne co jest zabawnego w siedzeniu na zimnie dwie godziny
Lernen beginnen
I'm still fuzzy on what's fun about sitting in the cold for two hours...

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.