1. Matura Ustna Podstawowa [7-37]

 0    45 Datenblatt    Karmelowa
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
małżenski
Jaki jest pański stan cywilny?
Lernen beginnen
marital
What is your marital status?
małżonkowie
małżonkowie zostali zaproszeni na imprezę
Lernen beginnen
spouse
Spouses were invited to the party.
W wieku 18 lat skończyłam szkołę
Lernen beginnen
At the age eighteen, I finished school
Na stare lata chciałabym dużo podróżówać
Lernen beginnen
In my old age, I would like to travel a lot
obywatelstwo
Mam podwójne obywatelstwo
Lernen beginnen
citizenship
I hold dual citizenship
zajmować (komuś czas)
Lernen beginnen
occupy
zawód, zajęcie
Proszę podać swój zawód
Lernen beginnen
occupation
Please state your occupation.
tożsamość
Proszę wpisać numer swojego dowodu osobistego.
Lernen beginnen
identity
Please fill in your identity card number.
upływać, wygasać (o terminie ważności)
Proszę sprawdzić w paszporcie datę upływu ważności
Lernen beginnen
expire
Please check the expiry date on your passport.
prawo jazdy
Lernen beginnen
driving license
wygląd, pozór
Są podobni z wyglądu.
Lernen beginnen
appearance
They are similar in appearance.
Nie osądzaj po pozorach
Lernen beginnen
Do not judge by appearances
średniego wzrostu
Lernen beginnen
medium height
cera
Podobają mi się kobiety o jasnej cerze.
Lernen beginnen
complexion
I like fair-complexioned women.
marszczyć, zmarszczka
pomarszony
Lernen beginnen
wrinkle
wrinkled
pieg
Kiedyś chodziła do solarium i teraz jest pomarszona
Lernen beginnen
freckle
She used to go to the solarium, and now she is freckled.
o jasnej cerze
Lernen beginnen
fair-skinned
ciemnowłosy
Widziałam ciemnowłosego mężczyznę
Lernen beginnen
dark-haired
I saw a dark-haired man.
łysy
Zaczął łysieć kiedy miał ponad 30 lat
Lernen beginnen
bald
He started going bald in his thirties.
ranić zostawiając blizne
Lernen beginnen
scar
być podobnym
Marek jest podobny do swojego ojca
Lernen beginnen
resemble
Mark resembles his father.
podobieństwo
Lernen beginnen
resemblance
podobieństwo
Oni są do siebie podobni ponieważ są bliźniakami
Lernen beginnen
similarity
They are similar to each other because they are twins.
atrakcyjny
Lernen beginnen
good-looking
pospolity
Lernen beginnen
ordinary-lookings
niechlujny, brudny
Lernen beginnen
messy-looking
wczoraj
Lernen beginnen
yesterday
cień
Lernen beginnen
shadow
nagły
Lernen beginnen
sudden
chować się
Lernen beginnen
hide
dziczyzna
Lernen beginnen
game
łatwy
Lernen beginnen
easy
powiesić
Lernen beginnen
hang
chociaż
Lernen beginnen
though
kłopot
Lernen beginnen
trouble
połowa
Lernen beginnen
half
taki
Lernen beginnen
such
wierzyć
Lernen beginnen
believe
sztuka teatralna
Lernen beginnen
play
niewłaściwe, złe
Lernen beginnen
wrong
wydają
Lernen beginnen
seem
ona
Lernen beginnen
she
miejsce
Lernen beginnen
place
od
Lernen beginnen
away
długi
Lernen beginnen
long

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.