1. Wskazywanie drogi

 0    30 Datenblatt    Karmelowa
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przepraszam, czy mógłbyś mi powiedzieć jak dotrzeć na...
Lernen beginnen
excuse me, could you tell me how to get to ...?
przykro mi, ale nie jestem stąd
Lernen beginnen
sorry, I'm not from around here
czy to jest dobra droga do ...?
Lernen beginnen
is this the right way for ...?
możesz mi pokazać na mapie?
Lernen beginnen
Can you show me on the map?
jak to daleko?
Lernen beginnen
how far is it?
jak daleko jest stąd do Poznania?
Lernen beginnen
how far is it to Poznan from here?
czy to daleko?
Lernen beginnen
is it far?
niedaleko
Lernen beginnen
not far
dosyć blisko
Lernen beginnen
quite close
dosyć daleko
Lernen beginnen
quite a long way
daleko na piechotę
Lernen beginnen
a long way on foot
daleko na pieszo
Lernen beginnen
a long way to walk
około kilometra stąd
Lernen beginnen
about a kilometr from here
tędy
Lernen beginnen
it's this way
tamtędy
Lernen beginnen
tamtędy Englisch
it's that way
idziesz w złą stronę
Lernen beginnen
you're going the wrong way
idziesz w złym kierunku
Lernen beginnen
you're going in the wrong direction
idź tą drogą
Lernen beginnen
take this road
idź tam
Lernen beginnen
go down there
skręć w pierwszą ulicę w lewo
Lernen beginnen
take the first on the left
skręć w drugą ulicę w prawo
Lernen beginnen
take the second on the right
skręć w prawo na skrzyżowaniu
Lernen beginnen
turn right at the crossroads
idź dalej prosto około jednej mili (jedna mila wynosi mniej więcej 1,6 kilometra)
Lernen beginnen
continue straight ahead for about a mile
miniesz straż pożarną
Lernen beginnen
continue past the fire station
po lewej stronie miniesz supermarket
Lernen beginnen
you'll pass a supermarket on your left
idź dalej jeszcze...
Lernen beginnen
keep going for another...
it'll be...
Lernen beginnen
będzie...
po lewej stronie
Lernen beginnen
on your left
po prawej stronie
Lernen beginnen
on your right
przed tobą
Lernen beginnen
straight ahead of you

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.