1000 danh từ tiếng Anh 1 - 50

 0    50 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
thời gian
Nhanh lên! Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.
Lernen beginnen
time
Hurry up! We don't have any more time.
đêm
Tôi đã qua một đêm đáng sợ.
Lernen beginnen
night
I passed a terrifying night.
lịch sử
Jenny kể tôi nghe một câu chuyện rùng rợn.
Lernen beginnen
history
Jenny told me a frightening story.
câu chuyện
Cô ấy đọc cho tôi câu chuyện cho trẻ em.
Lernen beginnen
tale
She read me a tale for children.
cái đầu
Cô ấy có một cái đầu vuông.
Lernen beginnen
head
She has a square head.
học sinh
Kyle là học sinh nước ngoài.
Lernen beginnen
student
Kyle is a foreign student.
lãnh thổ
Brazil là vùng đất nhiều tài nguyên.
Lernen beginnen
territory
Brazil is a territory full of ressources.
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"1000 danh từ tiếng Anh"
(Insgesamt 1.000 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.