1000 danh từ tiếng Anh 451 - 500

 0    50 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
lỗ
Chúng ta có thể nhìn thấy qua cái lỗ này.
Lernen beginnen
hole
We can see through this hole.
sự hiện diện
Tôi nhận thấy sự hiện diện sau lưng tôi!
Lernen beginnen
presence
I felt a presence behind me!
phóng viên
Phóng viên đi thăm quan khắp nơi trên thế giới.
Lernen beginnen
reporter
This reporter visits all the countries in the world.
mặt trời
Mặt trời sáng chói!
Lernen beginnen
sun
The sun is very luminous!
con ngựa
Em gái tôi thích cưỡi ngựa.
Lernen beginnen
horse
My little sister enjoys riding a horse.
căn hộ
Patrick thuê căn hộ ở thành phố lớn.
Lernen beginnen
apartment
Patrick rents an apartment in a big city.
cái thang
Tôi dùng cái thang để leo lên mái nhà.
Lernen beginnen
ladder
I use the ladder to go on the roof.
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"1000 danh từ tiếng Anh"
(Insgesamt 1.000 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.