1000 najczęściej używanych słów 4

 0    60 Datenblatt    JustLikeHeaven7
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
stawiamy przed samogłoską lub przed niemym h
Lernen beginnen
an
duży
Lernen beginnen
big
każdy
Lernen beginnen
each
wysoki
Lernen beginnen
high
ona
Lernen beginnen
she
taki
Lernen beginnen
such
który
Lernen beginnen
which
iść za, śledzić, stosować się do
Lernen beginnen
follow
robić lub operator w present simple
Lernen beginnen
do
działać, ustawa
Lernen beginnen
act
ich
Lernen beginnen
their
dlaczego
Lernen beginnen
why
czas
Lernen beginnen
time
pytać
Lernen beginnen
ask
jeśli
Lernen beginnen
if
mężczyzna, człowiek
Lernen beginnen
men
będzie
Lernen beginnen
will
zmiana
Lernen beginnen
change
sposób, droga
Lernen beginnen
way
poszedł, poszli
Lernen beginnen
went
o, około
Lernen beginnen
about
światło, zapalić, jasny, lekki
Lernen beginnen
light
wiele, dużo
Lernen beginnen
many
rodzaj
Lernen beginnen
kind
potem, wtedy
Lernen beginnen
then
ich
Lernen beginnen
them
potrzebować
Lernen beginnen
need
pisać
Lernen beginnen
write
dom
Lernen beginnen
house
obraz, wyobrażać
Lernen beginnen
picture
lubić, jak
Lernen beginnen
like
próbować
Lernen beginnen
try
więc, taki
Lernen beginnen
so
nas
Lernen beginnen
us
te
Lernen beginnen
these
znowu
Lernen beginnen
again
jej
Lernen beginnen
her
zwierze
Lernen beginnen
animal
długi
Lernen beginnen
long
wskazywać, punkt
Lernen beginnen
point
robić
Lernen beginnen
make
mama
Lernen beginnen
mother
rzecz
Lernen beginnen
thing
świat
Lernen beginnen
world
widzieć
Lernen beginnen
see
blisko, obok
Lernen beginnen
near
jego
Lernen beginnen
him
budować
Lernen beginnen
build
dwa
Lernen beginnen
two
swoje, sobie, ja
Lernen beginnen
self
mieć w 3 od l poj
Lernen beginnen
has
ziemia
Lernen beginnen
earth
patrzeć, wyglądać
Lernen beginnen
look
ojciec
Lernen beginnen
father
więcej
Lernen beginnen
more
głowa, główny
Lernen beginnen
head
dzień
Lernen beginnen
day
stać, stoisko
Lernen beginnen
stand
móc
Lernen beginnen
could
posiadać, własny
Lernen beginnen
own

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.