11. Człowiek za burtą. SMCP 76-77

 0    20 Datenblatt    marcinos94
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Z mojego statku wypadł człowiek za burtę na pozycji...
Lernen beginnen
I have lost person overboard in position...
Pomóż w poszukiwaniu w pobliżu pozycji...
Lernen beginnen
Assist with search in vicinity of position...
Wszystkie statki w pobliżu pozycji ... prowadzić wzmożoną obserwację i zgłaszać do...
Lernen beginnen
All vessels in vicinity of position ... keep sharp lookout and report to...
Płynę na pomoc - ETA o ... UTC / w ciągu ... godzin.
Lernen beginnen
I am proceeding for assistance - ETA at ... UTC / within ... hours.
Poszukiwanie w pobliżu pozycji...
Lernen beginnen
Search in vicinity of position...
Poszukuję w pobliżu pozycji...
Lernen beginnen
I am searching in vicinity of position...
Samolot przyleci o ... UTC / w ciągu ... godzin, aby pomóc w poszukiwaniu.
Lernen beginnen
Aircraft ETA at ... UTC / within ... hours to assist in search.
Czy możesz kontynuować poszukiwanie?
Lernen beginnen
Can you continue search?
Tak, mogę kontynuować poszukiwanie.
Lernen beginnen
Yes, I can continue search.
Nie, nie mogę kontynuować poszukiwania.
Lernen beginnen
No, I cannot continue search.
Zakończyć poszukiwania.
Lernen beginnen
Stop search.
Wrócić do...
Lernen beginnen
Return to...
Kontynuować podróż.
Lernen beginnen
Proceed with your voyage.
Jaki jest rezultat poszukiwań?
Lernen beginnen
What is the result of search?
Rezultat poszukiwań jest negatywny.
Lernen beginnen
The result of search is negative.
Znalazłem / podjąłem rozbitka(ów) na pozycji...
Lernen beginnen
I located / picked up person(s) in position...
Podjęty rozbitek jest członkiem załogi / pasażerem MV...
Lernen beginnen
Person picked up is crewmember / passenger of MW...
Jaki jest stan rozbitka(ów)?
Lernen beginnen
What is condition of person(s)?
Stan rozbitka(ów) jest zły / dobry.
Lernen beginnen
Condition of person(s) is bad / good.
Rozbitek(kowie) nie żyje(ą).
Lernen beginnen
Person(s) is / are dead.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.