12 Enghlish Prop. 2

 0    21 Datenblatt    kaztrz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
conclude, concluded
Lernen beginnen
wywnioskować, zakończyć, zamknąć (np. śledztwo), zawierać (np. umowę), dochodzić do wniosku
form of madness
Lernen beginnen
forma szaleństwa
martial
Lernen beginnen
wojenny, wojskowy
break-in
Lernen beginnen
włamanie
fraud
Lernen beginnen
oszustwo, oszust, naciągacz
charge with costs of judicial proceeding
Lernen beginnen
obciążać kosztami postępowania sądowego
common sense
Use common sense! You shouldn't put your hand on a hot stove!
Lernen beginnen
zdrowy rozsądek
Użyj zdrowego rozsądku! Nie powinieneś kłaść ręki na rozgrzanym piecu!
commons
Lernen beginnen
lud, Izba Gmin, stołówka
There was evidence of struggle.
Lernen beginnen
Były dowody walki.
enthusiast
Lernen beginnen
entuzjasta
addiction to something
Lernen beginnen
uzależnienie od czegoś
attract to
Lernen beginnen
przyciągnąć do
at first
Lernen beginnen
najpierw, na początku
request
Lernen beginnen
prośba, wniosek, życzenie, utwór z dedykacją (w radiu), prosić, żądać
charitable
Lernen beginnen
hojny, życzliwy, wyrozumiały, dobroczynny, miłosierny (np. człowiek), dobroczynny
to somebody's side
Lernen beginnen
po czyjejś stronie
portrait
Lernen beginnen
portret
What form of dance is that?
Lernen beginnen
Jaka to forma tańca?
charge somebody with something
Agnes has charged a security guard with theft.
Lernen beginnen
oskarżać kogoś o coś
Agnieszka oskarżyła ochroniarza o kradzież.
insist
Lernen beginnen
domagać się, uparcie twierdzić
innocent of
Lernen beginnen
niewinny

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.