140 Common Verbs - next

 0    139 Datenblatt    aartek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Woleć,
Lernen beginnen
PREFER
przeszukać,
Lernen beginnen
SEARCH
cechowac, wyróżniać
Lernen beginnen
FEATURE
podłączyć, powiązać
Lernen beginnen
LINK
wybierać nie choose, pick)
Lernen beginnen
SELECT
oświadczać
Lernen beginnen
DECLARE
Doceniać,
Lernen beginnen
APPRECIATE
rozpocząć (kampanię), wproawadzić (na rynek)
Lernen beginnen
LAUNCH
Bronić,
Lernen beginnen
DEFEND
Mieć znaczenie, znaczyć,
Lernen beginnen
MATTER
Sędziować,
Lernen beginnen
JUDGE
Powinien
Lernen beginnen
OUGHT
zapewnić
Musimy zapewnić najwyższy standard naszych usług.
Lernen beginnen
ENSURE
We need to ensure the highest quality of our services.
Mieszać,
Lernen beginnen
MIX
budzić się,
Lernen beginnen
WAKE
Rzucać wyzwanie,
Lernen beginnen
CHALLENGE
Ostrzec,
Lernen beginnen
WARN
Ukraść,
Lernen beginnen
STEAL
Dążyć do celu, ścigać
Lernen beginnen
PURSUE
Wsunąć, poślizgnąć się
Lernen beginnen
SLIP
Wpłynąć, oddziaływać,
Lernen beginnen
INFLUENCE
Winić,
Lernen beginnen
BLAME
Oszacować,
Lernen beginnen
ESTIMATE
prowadzić dochodzenie,
Lernen beginnen
INVESTIGATE
kopać,
Lernen beginnen
KICK
Rozwiązać, wyjasnić
Lernen beginnen
SOLVE
Wyeliminować,
Lernen beginnen
ELIMINATE
Ufać,
Lernen beginnen
TRUST
zdobyć punkty
Lernen beginnen
SCORE
Pozwolić sobie na coś,
Lernen beginnen
AFFORD
Potwierdzać,
Lernen beginnen
CONFIRM
Zamocować, naprawić
Lernen beginnen
FIX
Polegać, liczyć na kogoś
Lernen beginnen
RELY
Skarżyć się,
Lernen beginnen
COMPLAIN
Wydać (oświadczenie), emitować
Lernen beginnen
ISSUE
Popierać kogoś, wspierać
Lernen beginnen
BACK
obejmować zakresem
Lernen beginnen
RANGE
Przyciągać czyjąś uwagę, pociągać
Lernen beginnen
ATTRACT
segregować, układać, właczać do akt
Lernen beginnen
FILE
Oczyścić,
Lernen beginnen
CLEAR
nalewać, wsypać
Lernen beginnen
POUR
Zamieszać,
Lernen beginnen
STIR
Wyczyścić,
Lernen beginnen
CLEAN
przyznać coś komuś, wyrazić zgodę
Lernen beginnen
GRANT
Rozciągać się, rozpościerać
Lernen beginnen
STRETCH
Odpoczać,
Lernen beginnen
REST
Oddzielać,
Lernen beginnen
SEPARATE
celować do kogoś
Lernen beginnen
AIM
zacytować
Lernen beginnen
CITE
Podzielić,
Lernen beginnen
DIVIDE
Sprzeciwiać się,
Lernen beginnen
OPPOSE
wątpić, pytać
Lernen beginnen
QUESTION
pędzić,
Lernen beginnen
RUSH
Zatrudniać,
Lernen beginnen
EMPLOY
Tanczyć,
Lernen beginnen
DANCE
Dopasować, pasować,
Lernen beginnen
MATCH
cierpieć na brak czegoś
Lernen beginnen
LACK
Podkreślać, położyć nacisk,
Lernen beginnen
EMPHASIZE
spadać (o cenach), chylić się ku upadkowi
Lernen beginnen
DECLINE
Inwestować,
Lernen beginnen
INVEST
odkryć (oszustwo), wystawiać
Lernen beginnen
EXPOSE
Osiągnąć sukces,
Lernen beginnen
SUCCEED
Świętować,
Lernen beginnen
CELEBRATE
Oskarżać,
Lernen beginnen
ACCUSE
Wręczać,
Lernen beginnen
HAND
Wylądować,
Lernen beginnen
LAND
Odrzucać, nie przyjąć,
Lernen beginnen
REJECT
Uciec,
Lernen beginnen
ESCAPE
ciskać, rzucać kośćmi, rzucać cień
Lernen beginnen
CAST
Przekonywać (nie persuade)
Lernen beginnen
CONVINCE
oszacować, ocenić, nałożyć podatek (nie estimate)
Lernen beginnen
ASSESS
Zniżać, obniżać, redukować
Lernen beginnen
LOWER
Zatwierdzać,
Lernen beginnen
APPROVE
Nabyć,
Lernen beginnen
ACQUIRE
Rywalizować,
Lernen beginnen
COMPETE
mieć coś przeciwko
Lernen beginnen
MIND
Robić listę, wyliczać
Lernen beginnen
LIST
Uważać za, traktować,
Lernen beginnen
REGARD
Zapukać,
Lernen beginnen
KNOCK
powtarzać materiał do egzaminu
Lernen beginnen
REVIEW
Owinąć,
Lernen beginnen
WRAP
wyświetlić, prezentować wyniki, dac na pokaz
Lernen beginnen
DISPLAY
Posądzać podejrzewać,
Lernen beginnen
SUSPECT
Zezwalać,
Lernen beginnen
PERMIT
Krzyczeć,
Lernen beginnen
SCREAM
Wlec, ciągnąć po ziemi
Lernen beginnen
DRAG
Wyzdrowieć,
Lernen beginnen
RECOVER
Aresztować,
Lernen beginnen
ARREST
Umyć,
Lernen beginnen
WASH
zakupić,
Lernen beginnen
PURCHASE
Wykrzyczeć,
Lernen beginnen
SHOUT
Przypuszczać,
Lernen beginnen
SUPPOSE
Dostrzec, odebrać w pewien sposób, uświadomić sobie
Lernen beginnen
PERCEIVE
zwalniać
Jeśli nie zwolnisz, wątpię, żebyśmy dojechali tam w jednym kawałku.
Lernen beginnen
SLOW
If you don't slow down, I doubt we can get there in one piece.
Ślizgać się, spaść (ceny)
Lernen beginnen
SLIDE
Poinformować,
Lernen beginnen
INFORM
Porzucić,
Lernen beginnen
ABANDON
Przekształcać,
Lernen beginnen
TRANSFORM
Niepokoić,
Lernen beginnen
BOTHER
Składać się,
Lernen beginnen
CONSIST
Umożliwiać,
Lernen beginnen
ENABLE
schylić się, zgiąć, wygiąć
Lernen beginnen
BEND
Powinien
Lernen beginnen
SHALL
rządzić, orzekać
Lernen beginnen
RULE
ochraniać, utrwalać
Lernen beginnen
PRESERVE
planować, ustalać, aranżować
Lernen beginnen
ARRANGE
Odpowiedzieć,
Lernen beginnen
REPLY
Zablokować, zamknąć na klucz,
Lernen beginnen
LOCK
zasłużyć
Lernen beginnen
DESERVE
Rozerwać, szarpać
Lernen beginnen
TEAR
stanowić problem, pretendować
Lernen beginnen
POSE
Mieć korzyść, zyskać
Lernen beginnen
BENEFIT
Rozwiązać sprawę
Lernen beginnen
RESOLVE
Skontaktować,
Lernen beginnen
CONTACT
Przeprowadzać wywiad
Lernen beginnen
INTERVIEW
Zacytować,
Lernen beginnen
QUOTE
namawiać, nakłaniać
Lernen beginnen
URGE
Oddychać,
Lernen beginnen
BREATHE
wybierać,
Lernen beginnen
ELECT
Spakować,
Lernen beginnen
PACK
wdrazać, wprowadzać w życie
Lernen beginnen
IMPLEMENT
Inspirować, natchnąć
Lernen beginnen
INSPIRE
Dostosować,
Lernen beginnen
ADJUST
Pójść na emeryturę,
Lernen beginnen
RETIRE
Całować,
Lernen beginnen
KISS
Zdominować,
Lernen beginnen
DOMINATE
przeprowadzić sie, przesiadać się, przelewać (pieniądze)
Lernen beginnen
TRANSFER
Lernen beginnen
ANALYZE
Dołączać, przyczepić,
Lernen beginnen
ATTACH
Trenować,
Lernen beginnen
COACH
Ćwiczyć się,
Lernen beginnen
EXERCISE
Uwydatniać, zwiększać, wzmacniąc
Lernen beginnen
ENHANCE
narzucać, nakładać (kary)
Lernen beginnen
IMPOSE
Oceniać,
Lernen beginnen
EVALUATE
Handlować,
Lernen beginnen
TRADE
Ukończyć, osiągnąć, wykonać
Lernen beginnen
ACCOMPLISH
Zilustrować,
Lernen beginnen
ILLUSTRATE
Monitorować, obserwować
Lernen beginnen
MONITOR
Koncentrować,
Lernen beginnen
CONCENTRATE

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.