1400-1449 20.12

 0    9 Datenblatt    Janusz1992
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
broad
WIDE-SZEROKI EXTENSIVE-ROZLEGŁY
Of course, the package of measures that we are considering is quite broad.
Lernen beginnen
przymiotnik, szeroki, rozległy
WIDE-SZEROKI EXTENSIVE-ROZLEGŁY
Oczywiście omawiany pakiet środków jest dość rozległy.
slightly
SLIGHT-NIEWIELKI, NIEZNACZNY
We have a slight increase in the volume of dangerous goods being transported across all modes of transport.
Lernen beginnen
przymiotnik, nieco, nieznacznie,
SLIGHT-NIEWIELKI, NIEZNACZNY
Mamy nieznaczny wzrost w ilości przewożonych niebezpiecznych towarów we wszystkich rodzajach transportu.
twice
It should be given once or twice a day depending on patients’ needs.
Lernen beginnen
przysłówek, dwa razy, dwukrotnie
Powinna być podawana raz lub dwa razy dziennie zależności od potrzeb pacjenta.
growing
ENCOUNTER-SPOTKANIE NAPOTAKĆ
Among workers, I encountered a growing mistrust of the European institutions.
Lernen beginnen
przymiotnik, rosnący, narastający
ENCOUNTER-SPOTKANIE NAPOTAKĆ
Among workers, I encountered a growing mistrust of the European institutions.
blow
Lernen beginnen
rzeczownik, cios, uderzenie, WIAĆ
view
Lernen beginnen
rzeczowni, widok, pogląd, OBEJRZEĆ, PRZEJŻEĆ
committee
COMMISSION-BOARD-KOMISJA
Lernen beginnen
rzeczownik, komitet, komisja
COMMISSION-BOARD-KOMISJA
extend
EXTENSIVE-ROZLEGŁY, EXTENSION-ROZBUDOWA, PRZEDŁUZENIE
Above all, I welcome the fact that we have managed to further extend the rights of minors.
Lernen beginnen
czasownik, rozciągać się, przedłużać
EXTENSIVE-ROZLEGŁY, EXTENSION-ROZBUDOWA, PRZEDŁUZENIE
Przede wszystkim cieszy mnie fakt, że udało nam się dodatkowo poszerzyć prawa małoletnich.
manage
v 946
I do not think it will come to that. I believe there are ways to manage the situation.
Lernen beginnen
czasownik, kierować, poradzić sobie, potrafić
v 946
Myślę, że do tego nie dojdzie i że istnieją sposoby, aby temu zaradzić.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.