17,04 ł 4810

 0    21 Datenblatt    Janusz1992
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
arm
Lernen beginnen
rzeczownik, ręka, uzbrajać zbroić
blessing
Lernen beginnen
rzeczownik, błogosławieństwo
palace
In the middle of the city is the king's palace
Lernen beginnen
rzeczownik, pałac
W środku miasta znajduje się królewski pałac
mobile
Lernen beginnen
przymiotnik, przenośny mobilny
calendar
Lernen beginnen
kalendarz terminarz
beard
He shaved off his beard.
Lernen beginnen
rzeczownik, broda
On zgolił brodę.
valid
My passport is valid until 2012.
Lernen beginnen
przymiotnik, ważny (np. o paszporcie), prawomocny
Mój paszport jest ważny do 2012 roku.
rhythm
This dancer has a natural sense of rhythm.
Lernen beginnen
rytm
Ta tancerka na naturalne poczucie rytmu.
privately
Lernen beginnen
przysłówek, prywatnie
coming
Lernen beginnen
przymiotnik, przyszły nadchodzący
tourism
Given its high potential, tourism therefore contributes to employment and economic growth.
Lernen beginnen
rzeczownik, turystyka
Z uwagi na swój duży potencjał turystyka przyczynia się do tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego.)
distractive
Lernen beginnen
przymiotnik, rozpraszający
chemistry
Lernen beginnen
rzeczownik, chemia
old fashioned
But I still do things the old-fashioned way
Lernen beginnen
przymiotnik, staromodny
Lecz nadal robię rzeczy w staromodny sposób.
crowded
The office is too crowded.
Lernen beginnen
przymiotnik, zatłoczone
Biuro jest za bardzo zatłoczone.
sudden
I don't believe this sudden change of character.
Lernen beginnen
przymiotnik nagły niespodziewany
Nie wierzę w tę nagłą zmianę charakteru.
headache
Lernen beginnen
rzeczownik, ból głowy
circle
Lernen beginnen
koło okrąg, zakreślać np poprawną odp, krążyć
warmth
I like the warmth of the summer sun.
Lernen beginnen
rzeczownik, ciepło serdeczność
Lubię ciepło letniego słońca.
SUIT
Lernen beginnen
GARNITUR
sexuality
Lernen beginnen
rzeczownik, seksualność

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.