1A Double lives

 0    142 Datenblatt    amemikos
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
seria kłamstw
Lernen beginnen
a series of lies
ścisły, dokładny, celny
Lernen beginnen
accurate
reklama, reklamowanie
Lernen beginnen
advertising
chociaż, aczkolwiek, mimo że
Lernen beginnen
although
ogłaszać, zapowiedź, oświadczyć, zawiadamiać
Lernen beginnen
announce
wygląd
Lernen beginnen
appearance
pojawić się, zjawić się
Lernen beginnen
appears
przynajmniej, co najmniej
Lernen beginnen
at least
lepiej powiedzieć
Lernen beginnen
better said
język ciała
Lernen beginnen
body language
dyrektor generalny, dyrektor naczelny
Lernen beginnen
CEO (chief executive officer)
ciągły
Lernen beginnen
continuous
sala sądowa
Lernen beginnen
courtroom
krzyżówki do rozwiązywania
Lernen beginnen
crosswords
tłum, tłok, motłoch, zgraja
Lernen beginnen
crowd
ciekawy, ciekawski, osobliwy
Lernen beginnen
curious
opisujesz
Lernen beginnen
describing
podwójne życia
Lernen beginnen
double lives
świat marzeń
Lernen beginnen
dream word
opadł
Lernen beginnen
dropped
ton jego głosu opadł
Lernen beginnen
tone of his voice has dropped
dochód, wpływ, zarobek, zysk
Lernen beginnen
earning
albo jeden, albo drugi; którykolwiek
Lernen beginnen
either
wystarczająco, wystarczający, dosyć
Lernen beginnen
enough
nawet, jeszcze, równy, parzysty
Lernen beginnen
even
kierowniczy, wykonawczy, dyrektor, menadżer
Lernen beginnen
executive
spodziewać się, oczekiwać
Lernen beginnen
expect
wydatek, koszt, nakład
Lernen beginnen
expense
na rachunek
Lernen beginnen
at expense
na mój koszt
Lernen beginnen
at my expense
kosztem czegoś
Lernen beginnen
at the expense of sth
zestawienie wydatków
Lernen beginnen
expense statement
nie szczędzić wysiłków
Lernen beginnen
spare no expense
przeżycie, doznanie, doświadczenie
Lernen beginnen
experience
obawiać się, bać się, lękać, strach
Lernen beginnen
fear
wiercić się (nerwowo)
Lernen beginnen
fidget
walczący
Lernen beginnen
fighting
następujący fragment
Lernen beginnen
following pieces
opał, paliwo
Lernen beginnen
fuel
wyjdzie, ujdzie im na sucho
Lernen beginnen
getting away with it
mówimy jak coś wydaje coś np. ich głos wydaje kłamstwo
Lernen beginnen
giving him away
fryzura, uczesanie
Lernen beginnen
hairstyle
pół, połowa, wpół, przy podawaniu godziny
Lernen beginnen
half
przyrodni brat
Lernen beginnen
half- brother
szczęśliwie, na szczęście, z chęcią
Lernen beginnen
happily
długo i szczęśliwie
Lernen beginnen
happily ever after
skrót wiadomości, nagłówki
Lernen beginnen
headlines
on kłamie
Lernen beginnen
he's lying
trzymaj, pakiet akcji, udział, zasoby, stan posiadania
Lernen beginnen
holding
uczciwy, szczery
Lernen beginnen
honest
Jak ich wykryć?
Lernen beginnen
How to spot them?
ranić, boleć
Lernen beginnen
hurt
byłam ciekawa
Lernen beginnen
I was curious
nie będę długo
Lernen beginnen
I won't be long
to nie ja
Lernen beginnen
It wasn't me
kursywa, pismo pochyłe
Lernen beginnen
italics
nie warto kłamać
Lernen beginnen
It's not worth lying
kłamca
Lernen beginnen
liar
kłamstwa
Lernen beginnen
lies
wierutne kłamstwa
Lernen beginnen
blatant lies
prawdopodobny, możliwy, wiarygodny, obiecujący
Lernen beginnen
likely
najbardziej prawdopodony.
Lernen beginnen
most likely
patrzeć na
Lernen beginnen
looking at
szukać
Lernen beginnen
looking for
przynosi mu duży sukces
Lernen beginnen
makes him a big success
stan cywilny
Lernen beginnen
marital status
przegapić, tęsknić, spudłować, chybić, pominąć, opuszczać (np. zajęcia), spóźnić się, brakować, panna,
Lernen beginnen
miss
nie ma wątpliwości
Lernen beginnen
no doubt about it
nigdzie, znikąd, donikąd
Lernen beginnen
nowhere
zwyczajny, zwykły, przeciętny
Lernen beginnen
ordinary
dłoń
Lernen beginnen
palm
kawałek
Lernen beginnen
piece
gołąb
Lernen beginnen
pigeon
dumny
Lernen beginnen
proud
szybko
Lernen beginnen
quickly
osiągnąć, dotrzeć
Lernen beginnen
reached
szanować, respektować
Lernen beginnen
respect
pensja, wynagrodzenie
Lernen beginnen
salary
specjalista ds. sprzedaży
Lernen beginnen
sales executive
ekran, monitor
Lernen beginnen
screen
zmysły
Lernen beginnen
senses
poważny, serio
Lernen beginnen
serious
najbardziej poważny
Lernen beginnen
most serious
najmiej poważny (dla niepoliczlnych)
Lernen beginnen
least serious
szczery, uczciwy
Lernen beginnen
sincere
spowolnił
Lernen beginnen
slowed down
rozwiązanie, sposób, rozpuszczanie, roztwór
Lernen beginnen
solution
gotowe rozwiązanie
Lernen beginnen
ready-made solution
wymagać rozwiązania
Lernen beginnen
call for solution
wydawać się zjawić się
Lernen beginnen
appear
być
Lernen beginnen
be
wierzyć, przypuszczać
Lernen beginnen
believe
należeć
Lernen beginnen
belong
kosztowa
Lernen beginnen
cost
zawierać, obejmować
Lernen beginnen
contain
nie lubić, czuć niechęć, niechęć
Lernen beginnen
dislike
pasować (rozmiar), zdrowy, wysportowany, w dobrej kondycji
Lernen beginnen
fit
zapomnieć, zapominać
Lernen beginnen
forget
nienawidzić, nie cierpieć, nie znosić
Lernen beginnen
hate
mieć, posiadać
Lernen beginnen
have
znać, wiedzieć
Lernen beginnen
know
podobny, taki sam jak, mniej więcej, lubić, podobać się
Lernen beginnen
like
kochać, uwielbiać
Lernen beginnen
love
mieć znaczenie
Lernen beginnen
matter
mieć na myśli, znaczyć
Lernen beginnen
mean
potrzebować, potrzeba
Lernen beginnen
need
posiadać, mieć na własność
Lernen beginnen
own
woleć, preferować
Lernen beginnen
prefer
zdawać sobie sprawę, uświadomić
Lernen beginnen
realize
przypominać sobie, pamiętać
Lernen beginnen
remember
wydawać się, zdawać się
Lernen beginnen
seem
sądzić, myśleć, uważać
Lernen beginnen
think
zrozumieć
Lernen beginnen
understand
chcieć, potrzebować,
Lernen beginnen
want
skradł, ukradł
Lernen beginnen
stole
potykać się, jąkać się
Lernen beginnen
stumble
potykać się w słowach
Lernen beginnen
stumbling over his words
odnoszący sukcesy, udany, pomyślny
Lernen beginnen
successful
nagle
Lernen beginnen
suddenly
spocone również
Lernen beginnen
sweaty as well
spocone dłonie
Lernen beginnen
sweaty palms
zadanie, praca, zajęcie, zadany (o pracy, temacie)
Lernen beginnen
task
wykonywać ćwiczenie
Lernen beginnen
a task
wypełniać zadanie
Lernen beginnen
attend to task
być wystarczająco dobrym do jakiegoś zadania concentrating on the task
Lernen beginnen
be up to the task
robić zadanie
Lernen beginnen
do a task
wykonać ćwiczenie
Lernen beginnen
do an exercise, a task, an activity
ogromne zadanie
Lernen beginnen
huge task
główne zadanie
Lernen beginnen
main task
Naszym zadaniem jest stworzyć nową, atrakcyjną markę
Lernen beginnen
Our task is to create a new attractive Brand
wykonać to zadanie
Lernen beginnen
perform this task
rutynowe zadanie, czynność
Lernen beginnen
routine task
postawić, zadać zadanie
Lernen beginnen
set a task
zespół zadaniowy
Lernen beginnen
task force
zadanie
Lernen beginnen
the task
mamy trudne zadanie do wykonania
Lernen beginnen
We have a difficult task to perform
Kiedy skończycie to zadanie możecie iść do domu.
Lernen beginnen
When you complete this task you can go home
mówić kłamstwo
Lernen beginnen
tell a lie
napięcie wokół warg
Lernen beginnen
tension around his lips
odwrócił się od swojej przeszłości
Lernen beginnen
turned his back on his past
magazyn, dom towarowy, hurtownia
Lernen beginnen
warehouse
strona internetowa
Lernen beginnen
web page

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.