1D/ First impressions

 0    59 Datenblatt    amemikos
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
skrót
Lernen beginnen
abbreviation
księgowy
Lernen beginnen
accountant
przymiotnik
Lernen beginnen
adjective
jak gdyby
Lernen beginnen
as if
jak gdyby
Lernen beginnen
as though
średnia, przeciętny
Lernen beginnen
average
łysy
Zaczął łysieć po 40 roku życia.
Lernen beginnen
bald
He started to go bald after he turned 40.
pas
Pasek zrobiony jest z naturalnej skóry.
Lernen beginnen
belt
The belt is made of genuine leather.
budowa, budować
Lernen beginnen
build
zwany, nazywa się
Lernen beginnen
called
charakterystyka
Lernen beginnen
characteristic
gawędziarski, gadatliwy
Lernen beginnen
chatty
cera
Możesz mieć jasną (bladą) albo ciemną karnację.
Lernen beginnen
complexion
You can have fair (pale) or dark complexion.
farbowane włosy
Lernen beginnen
dye hair
wyciąg, urywek, fragment
Lernen beginnen
extract
oczy
Lernen beginnen
eyes
pierwsze wrażenie
Lernen beginnen
first impression
współlokator
Lernen beginnen
flatmate
obcy, zagraniczny
Lernen beginnen
foreign
przyszłość
Nie możemy przewidzieć przyszłości.
Lernen beginnen
future
We can’t predict the future.
przystojny, dobrze wyglądajżcy
Lernen beginnen
good looking
włosy
mam długie włosy
Lernen beginnen
hair
I have long hair
głowa
mam mała głowę
Lernen beginnen
head
I have a small head
zdrowa cera
Lernen beginnen
healthy complexion
zamiast, na to miejsce
Lernen beginnen
instead
na, w, do (środka)
Lernen beginnen
into
pozycja (na liście), punkt
Lernen beginnen
item
rodzaj, miły, uprzejmy
Lernen beginnen
kind
etykieta
markowy sklep
Lernen beginnen
label
a label shop
deklaracja celna
Lernen beginnen
customer label
markowe ciuchy
Lernen beginnen
label clothes
połączenie, powiązać, wiązać, łącze
Mogę wysłać ci linki do fantastycznych stron internetowych.
Lernen beginnen
link
I can send you the links to some fantastic websites.
zrobić dobre wrażenie
Lernen beginnen
make a good impression
muskularny
Lernen beginnen
muscular
wąski, ciasny
Lernen beginnen
narrow
rzeczownik
Lernen beginnen
noun
blady
Lernen beginnen
pale
część, rola
Lotnisko jest zlokalizowane w innej części miasta.
To tylko część prawdy.
Lernen beginnen
part
The airport is located in another part of the city.
It's only part of the true.
spiczasty
Lernen beginnen
pointed
komisarz, oficer policji
Lernen beginnen
police officer
wybitny, ważny, rzucający się w oczy
Lernen beginnen
prominent
uwydatniony nos
Lernen beginnen
prominent nose
wymowa
Oglądała hiszpańskie filmy z napisami, żeby poprawić swoją wymowę.
Lernen beginnen
pronunciation
She watched Spanish films with subtitles to improve her pronunciation.
związek, relacja
Lernen beginnen
relationship
odprężony, zrelaksowany, rozluźniony
W domu jestem zawsze zrelaksowana.
Lernen beginnen
relaxed
I'm always relaxed at home.
zaokrąglić, runda, dookoła
Lernen beginnen
round
ogolona głowa
Lernen beginnen
shaved head
błyszczący
Lernen beginnen
shiny
szczupły, delikatny
Ona jest jedną z tych szczupłych osób, które mogę jeść co zechcą.
Lernen beginnen
slim
She is one of those slim people who can eat anything they want.
prosto
Chciałabym mieć gładkie, proste włosy.
Lernen beginnen
straight
I wish I had smooth, straight hair.
opalony
Jesteś bardzo opalona na tym zdjęciu.
Lernen beginnen
tanned
You look very tanned in this photo.
falisty
Nie prostuj włosów, wyglądają ładniej, gdy są pofalowane.
Lernen beginnen
wavy
Don't straighten your hair, it looks nicer when it's wavy.
szeroki
On ma szerokie ramiona.
Lernen beginnen
wide
He has broad shoulders.
Nie można oceniać książki po okładce
Lernen beginnen
You can’t judge a book by its cover
Ona wygląda bardzo przyjaźnie
Lernen beginnen
She looks quite friendly
Ona wygląda jak gwiazda filmowa
Lernen beginnen
She looks like a film star
Ona wygląda tak, jakby ona szła na wesele
Lernen beginnen
She looks as if she’s going to a wedding
upaść
Upadła i złamała sobie nogę.
Lernen beginnen
fall
She fell and broke her leg.
pogodny, radosny
Lernen beginnen
cheerful

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.