2 conditional ossp

 0    46 Datenblatt    krysiakansy
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Gdybym miał więcej czasu
Lernen beginnen
if I had more time
Zaprosiłbym cię na randkę
Lernen beginnen
I would ask you out
Gdybyś do nie zagdał
Lernen beginnen
If you chatted her up
Ona dałaby ci swój numer
Lernen beginnen
she would give you her number
Gdybym się zakochał
Lernen beginnen
If I fell in love
Ożeniłbym się
Lernen beginnen
I would get married
Gdybym się zaręczył
Lernen beginnen
If I got engaged
Byłbym szczęśliwy
Lernen beginnen
I would be happy
Gdybyś z nią zerwał
Lernen beginnen
If you split up with her
Miałbyś więcej wolnego czasu
Lernen beginnen
you would have more free time
Gdybym nie mieszkał w bloku
Lernen beginnen
if I didn’t live in a block of flats
Kupiłbym sobie psa
Lernen beginnen
I would buy a dog
Gdybyś spotkał Adama
Lernen beginnen
if you met Adam
Polubiłbyś go
Lernen beginnen
You would like him
Gdybym był prezydentem
Lernen beginnen
if I was the president
Zakazałbym palenia
Lernen beginnen
I would ban smoking
Gdybym nie był taki zajęty
Lernen beginnen
If I wasn’t so busy
Chodziłbym częściej do kina
Lernen beginnen
I would go to the cinema more often
Gdyby on był wyższy
Lernen beginnen
If he was taller
Byłby koszykarzem
Lernen beginnen
he would be a basketball player
Gdyby ona była milsza
Lernen beginnen
if she was nicer
Miałaby więcej klientów
Lernen beginnen
she would have more customers
Gdybyśmy mieszkali nad morzem
Lernen beginnen
if we lived by the sea
Chodzilibyśmy na spacer codziennie
Lernen beginnen
we would go for a walk every day
Gdyby oni więcej pracowali
Lernen beginnen
if they worked more
Zarabiali by więcej pieniędzy
Lernen beginnen
They would earn more money
Gdybym miał Ferrari
Lernen beginnen
If I had a Ferrari
Byłbym popularny na dzielni
Lernen beginnen
I would be popular in my block
Gdybym miał psa
Lernen beginnen
If I had a dog
Spacerowałbym więcej
Lernen beginnen
I would walk more
Gdybyście mnie znali
Lernen beginnen
If you knew me
Wierzylibyście mi
Lernen beginnen
you would believe me
Gdyby James nie był chory
Lernen beginnen
If James wasn’t ill
Poszedłby na mecz
Lernen beginnen
He would go to the match
Gdyby ona była młodsza
Lernen beginnen
if she was younger
Poszłaby na studia
Lernen beginnen
she would go to university
Gdybym nie był zajęty
Lernen beginnen
if I wasn’t busy
Pomógłbym ci
Lernen beginnen
I would help you
Gdybym był wyższy
Lernen beginnen
If I was taller
Grałbym w koszykówkę
Lernen beginnen
I would play basketball
Gdyby on nie był twoim przyjacielem
Lernen beginnen
If he wasn’t your friend
Nie dałbym mu swojego auta
Lernen beginnen
I wouldn’t give him my car
Gdyby oni byli milsi
Lernen beginnen
if they were nicer
Zaprosiłbym ich na imprezę
Lernen beginnen
I would invite them to the party
Gdyby oni nie byli bogaci
Lernen beginnen
if they weren’t rich
Nie byliby tacy popularni
Lernen beginnen
they wouldn’t be so popular

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.