2 MBE Company Management

 0    66 Datenblatt    hutchinson2
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
set up divisions
Lernen beginnen
otwierać oddziały
to be at higher/lower level
Lernen beginnen
być najniższym / wyższym poziomie
pass on responsibility
Lernen beginnen
przekazywać odpowiedzialność
split up the group
Lernen beginnen
podzielić zespół
autonomous divisions
Lernen beginnen
autonomiczne dywizje / oddziały
immediate subordinates
Lernen beginnen
bezpośredni podwładni
successive level
Lernen beginnen
kolejny / następny poziom
goal congruence
Lernen beginnen
spójność / zbieżność celów
titanium-enforced
Lernen beginnen
wzmocniony tytatnem
much-vaunted
Lernen beginnen
przechwalony, wywchwalany
dependable
Lernen beginnen
niezawodny
available to date
Lernen beginnen
dostępny do dzisiaj
superior to all its competitors
Lernen beginnen
przywyżaszjący konkurencję
latest design
Lernen beginnen
ostatni projekt
counterpart
Lernen beginnen
odpowiednik
step-by step guide
Lernen beginnen
instrukcja krok po kroku
unique
Lernen beginnen
jedyny, unikalny
invoice a customer
Lernen beginnen
zafakturować klienta
prevent mistakes
Lernen beginnen
zapobiegać pomyłkom
clock in
Lernen beginnen
przychodzić do pracy
work in shifts
Lernen beginnen
pracować na zmiany
payroll
Lernen beginnen
lista płac
trade unions
Lernen beginnen
związki zawodowe
subordinate
Lernen beginnen
podwładny
inefficient
Lernen beginnen
niewydajny
inherent
Lernen beginnen
wrodzony
enhance
Lernen beginnen
polepszać, wzmacniać
a key feature
Lernen beginnen
kluczowa, ważna cecha
incentive
Lernen beginnen
bodziec motywacyjny, zachęta
flawless
Lernen beginnen
bezbłędny, perfekcyjny
encourage internal competition
Lernen beginnen
zachęcać do wewnętrznej (zespołowej) konkurencji
have incompatible goals
Lernen beginnen
mieć niespójne cele / dążyć do realizacji różnorodnych celów
exercise line authority
Lernen beginnen
przestrzegać zasad ścieżki służbowej
attain organization’s goals
Lernen beginnen
osiągać / realizować cele
chain of command
Lernen beginnen
ścieżka służbowa
separate operating divisions
Lernen beginnen
oddzielne dywizja / oddziały
relational problems
Lernen beginnen
problem z utrzymaniem właściwych relacji w zespole
recruit
Lernen beginnen
zatrudniać
virtually unbreakable
Lernen beginnen
w zasadzie niezniszczalny, nie do zespucia
tried and tested
Lernen beginnen
wypróbowany
value for money
Lernen beginnen
warty
a top of the range
Lernen beginnen
najlepszy w swojej klasie
boast
Lernen beginnen
chwalić się, byc dumnym z
inexpensive version
Lernen beginnen
niedroga wersja
assure
Lernen beginnen
zapewnić
refund the difference
Lernen beginnen
zwrócić różnicę
rock-bottom prices
Lernen beginnen
najniższe ceny
dispatch goods
Lernen beginnen
wysyłać towary
maintain
Lernen beginnen
utrzymywać
clock out
Lernen beginnen
wychodzić z pracy
headquarters
Lernen beginnen
central
supervisor
Lernen beginnen
kontroler, nadzorujący
superior
Lernen beginnen
przełożony
efficient
Lernen beginnen
wydajny
make a profit
Lernen beginnen
osiagnąć zysk
meet the needs
Lernen beginnen
zaspokajać potrzeby
trial period
Lernen beginnen
okres próbny
benefit from
Lernen beginnen
odnieść korzyści z
conscientious
Lernen beginnen
sumienny
entry in the business activity register
Lernen beginnen
wpis do ewidencji działalności gospodarczej
civil partnership
Lernen beginnen
spółka cywilna
registered partnership
Lernen beginnen
spółka jawna
limited partnership
Lernen beginnen
spółka komandytowa
limited joint-stock company
Lernen beginnen
spółka komandytowo-akcyjna
limited liability company
Lernen beginnen
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
public limited company (PLC)
Lernen beginnen
spółka akcyjna (PLC)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.