2. W sklepie odzieżowym

 0    28 Datenblatt    Karmelowa
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Mogę zobaczyć tą kurtkę?
Lernen beginnen
May I see that jacket, please?
Macie to w czerwonym kolorze?
Lernen beginnen
Do you have it in red?
Macie krótsze?
Lernen beginnen
Do you have a shorter one?
To jest trochę za duże.
Lernen beginnen
It is a bit too large.
Macie mniejsze?
Lernen beginnen
Do you have a smaller one?
Ile to kosztuje?
Lernen beginnen
How much is it?
To jest na przecenie.
Lernen beginnen
It's on sale.
Wezmę to.
Lernen beginnen
I'll take it.
Czy macie jakieś krótsze sukienki?
Lernen beginnen
Do you have any shorter dresses?
Obawiam się, że to za drogie dla mnie.
Lernen beginnen
I'm afraid it's too expensive for me.
Mogę to przymierzyć?
Lernen beginnen
Can I try it on?
Całkiem dobrze, dzięki.
Lernen beginnen
Quite well, thank you.
Jaka jest cena tego zegarka?
Lernen beginnen
What is the price of this watch?
Przepraszam, orientuje się pan gdzie jest kasa?
Lernen beginnen
Excuse me, do you happen to know where the checkout is?
Ile kosztuje ta koszula?
Lernen beginnen
How much does this shirt cost?
Ten kolor mi pasuje.
Lernen beginnen
This color suits me well.
Przepraszam, czy mógłby pan wskazać mi przymierzalnię?
Lernen beginnen
Excuse me, could you show me where the fitting room is?
Czy może mi pan pokazać
Lernen beginnen
Could you show me
Nie pasuje mi.
Lernen beginnen
It doesn't fit me.
Czy mogę płacić kartą?
Lernen beginnen
Can I pay by credit card?
Czy możesz mi powiedzieć gdzie jest dział z obuwiem?
Lernen beginnen
Could you tell me where the shoes department is?
Czy to jest w wyprzedaży?
Lernen beginnen
Is this in the sale?
Czy wy macie kartę stałego klienta?
Lernen beginnen
Do you have a loyalty card?
Czy to ma gwarancje?
Lernen beginnen
Does it have warranty?
Gdzie dostanę?
Lernen beginnen
Where can I get?
To wszystko, dziękuje
Lernen beginnen
That's all, thank you
Macie to w innych kolorach?
Lernen beginnen
Do you have it in different colours?
Czy może mi Pani doradzić?
Lernen beginnen
Can you give me some advice?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.