2016/ Brian Dunn 12

 0    16 Datenblatt    joannapetkowska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
traktować kogoś ozięble
Lernen beginnen
to give somebody the cold shoulder
trzymaj rękę na pulsie
Lernen beginnen
Keep your ear to the ground
przymykać oko (i uszy 2x)
Lernen beginnen
turn a blind eye to sth/ turn a deaf ear to sth
wskazywać na kogoś oskarżająco
Lernen beginnen
to point the finger at sb
Demonstracja wymykała się spod kontroli.
Lernen beginnen
The demonstration was getting out of hand.
obmawiać ich za plecami
Lernen beginnen
to talk about them behind their backs
wykonać w wolnym czasie
Lernen beginnen
to accomplish in the time available
wziąć czas wolny od pracy
Lernen beginnen
to take time off work
jeśli czas jest przeciw tobie, jesteś naciskany w czasie
Lernen beginnen
if time is against you, you are pressed for time
muszę zwonić trochę miejsca na dysku
Lernen beginnen
need to free up some of the disk space
znaleźć czas dla siebie
Lernen beginnen
make time for ourselves, free up time for our things
rezerwować, odkładać wystarczający czas aby
Lernen beginnen
to set aside enough time to
przerwa w meczu
Lernen beginnen
half-time
rekordowy czas
Lernen beginnen
record-breaking time
najlepszy czas antenowy
Lernen beginnen
najlepszy czas antenowy Englisch
prime time
czas żniw
Lernen beginnen
harvest time

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.