2017_ANGIELSKI_M_Czasowniki aktywne

 0    75 Datenblatt    agnieszkamagdar
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
decide
Lernen beginnen
decydować
demonstrate
Lernen beginnen
wykazać, demonstrować
deliver
Lernen beginnen
dostraczyć
achieve
Lernen beginnen
dokonać
initiate
Lernen beginnen
inicjować
join
Lernen beginnen
jednoczyć, przyłączyć
direct
Lernen beginnen
kierować
control
Lernen beginnen
kontrolować
supervise
Lernen beginnen
nadzorować
negotiate
Lernen beginnen
negocjować
succeed
Lernen beginnen
osiągnąć sukces
organise
Lernen beginnen
zorganizować
accomplish
Lernen beginnen
osiągnąć
schedule
Lernen beginnen
planować
increase
Lernen beginnen
powiększyć
work
Lernen beginnen
pracować
program
Lernen beginnen
programować
design
Lernen beginnen
projektować
promote
Lernen beginnen
promować
propose
Lernen beginnen
proponować
conduct
Lernen beginnen
prowadzić, przewodzić
trade
Lernen beginnen
prowadzić handel
process
Lernen beginnen
procesować, przetwarzać
accelerate
Lernen beginnen
przyśpieszyć
redagować
Lernen beginnen
redagować
reduce
Lernen beginnen
redukować
reconstruct
Lernen beginnen
zrekonstruować
expand
Lernen beginnen
rozszerzać
solve
Lernen beginnen
rozwiązać
develop
Lernen beginnen
rozwijać
sell
Lernen beginnen
sprzedać
create
Lernen beginnen
stworzyć
train
Lernen beginnen
szkolić, kształcić
complete
Lernen beginnen
ukończyć
unify
Lernen beginnen
ujednolicić
improve
Lernen beginnen
polepszyć
simplify
Lernen beginnen
upraszczać
establish
Lernen beginnen
ustanawiać
set-up 
Lernen beginnen
ustanowić
implement
Lernen beginnen
wdrożyć
wprowadzać
Lernen beginnen
introduce
win
Lernen beginnen
wygrać
perform
Lernen beginnen
wykonywać
utilise
Lernen beginnen
wykorzystać
consolidate
Lernen beginnen
wzmocnić
establish
Lernen beginnen
założyć
approve
Lernen beginnen
zatwierdzać
multiply
Lernen beginnen
mnożyć, zwielokrotnić
finish
Lernen beginnen
zakończyć
In a minute write so many jobas you can related to entertainment.
Lernen beginnen
Za minutę wypisz tyle zawodów, które możesz powiązać z rozrywką.
Compare with your parent.
Lernen beginnen
Porównaj z rodzicem.
Describe the pictures.
Lernen beginnen
Opisz zdjęcia.
Where do these people work?
Lernen beginnen
Gdzie pracują te osoby?
What do they do for a living?
Lernen beginnen
Co robią w życiu?
Listen and read to find out.
Lernen beginnen
Słuchaj i przeczytaj, aby się dowiedzieć.
Then match the pictures to the texts.
Lernen beginnen
Następnie dopasuj obrazy do tekstów.
Extreme jobs.
Lernen beginnen
Praca ekstremalna.
Extreme looks.
Lernen beginnen
Ekstremalne spojrzenia.
Some people do the strangest things to earn a living, particulary in the world of entertainment
Lernen beginnen
Niektórzy robią najdziwniejsze rzeczy zarabiać na życie, szczególnie w świecie rozrywki
Read the text and answer the questions
Lernen beginnen
Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania
Which of the two entertainers cant't move at work?
Lernen beginnen
Który z dwóch artystów cant't ruszać się w pracy?
Which of the two entertainers changes their appearance?
Lernen beginnen
Który z dwóch artystów zmienia swój wygląd?
Which of the two entertainers can't speak at work?
Lernen beginnen
Który z dwóch artystów nie może mówić w pracy?
Which of the two entertainers wears a mask at work?
Lernen beginnen
Który z dwóch artystów nosi maskę w pracy?
Which of the two entertainers needs over an hour to go ready for work?
Lernen beginnen
Który z dwóch artystów potrzebuje ponad godzinę na przygotowanie się do pracy?
Complete with the words.
Lernen beginnen
Zupełnie ze słowami.
Which of the job in the text would you like to do?
Lernen beginnen
Której z pracy w tekście chciałbyś zrobić?
Tell your friend.
Lernen beginnen
Powiedz swojemu znajomemu.
Job qualities.
Lernen beginnen
Jakość pracy.
What's the best job for the people below?
Lernen beginnen
Jaka jest najlepsza praca dla osób poniżej?
In pairs, read, and decide.
Lernen beginnen
W parach, czytać i decydować.
I think the best job fom me is...
Lernen beginnen
Myślę, że najlepszą robotą jest ja...
What do you think?
Lernen beginnen
Co o tym sądzisz?
I agree...
Lernen beginnen
Zgadzam się...
I don't think so.
Lernen beginnen
Myślę, że nie.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.