2019 January

 0    31 Datenblatt    michalnowak1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
cel
Lernen beginnen
a goal
działać, postępować
Lernen beginnen
act
podejmować działanie
Lernen beginnen
take an action
działanie
Lernen beginnen
activity, action
opisywać
Lernen beginnen
describe
podać opis
Lernen beginnen
give a description
zauważyć
Zauważyłaś tą zmianę
Lernen beginnen
spot, notice
Did you spot the difference?
barman
Lernen beginnen
a bartender
przyjmować zamówienie
Lernen beginnen
take an order
Co on robi?
Lernen beginnen
What's he doing?
zastanawiać się
Lernen beginnen
think
ucho
Lernen beginnen
an ear
słuchać
Lernen beginnen
listen (to...)
ten drugi...
Lernen beginnen
the other...
Może ten facet słucha co mówi ten drugi facet mówi.
Lernen beginnen
Maybe this guy's listening to what the other guy's saying.
kłócić się z...
Nie wchodź. Prezes kłóci się z Tomkiem.
Lernen beginnen
argue with...
Don't go in. The president's arguing with Tomek.
Na pewno nie.
Lernen beginnen
Definitely not.
widelec
Lernen beginnen
a fork
wózek widłowy
Lernen beginnen
forklift
leniwy
Lernen beginnen
lazy
Za dużo telefonów miałem.
Lernen beginnen
I had too many phone calls.
Jutro to zrobię.
Lernen beginnen
I'll do it tomorrow.
dowiedzieć się
Czego się dowiedzieliście na szkoleniu?
Lernen beginnen
learn, find out
What did you learn at the training?
mniej więcej
Lernen beginnen
more or less
Nie ma nic do roboty
Lernen beginnen
There's nothing to do
W lecie jest masę rzeczy do roboty
Lernen beginnen
In the summer there's a lot of things to do
potwierdzać wybór
Kliknij Zastosuj, żeby potwierdzić wybór.
Lernen beginnen
confirm the choice
Click 'Apply' to confirm your choice.
niestety
Lernen beginnen
unfortunately
Niestety nie mam nic mocniejszego
Lernen beginnen
Unfortunately, I don't have anything stronger.
cierpliwy/niecierpliwy
Coś taki niecierpliwy?
Lernen beginnen
patient / impatient
Why are you so impatient?
cierpliwość
I wtedy straciłem cierpliwość
Lernen beginnen
patience
And then I lost my patience

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.