25.11. 2014

 0    27 Datenblatt    joanna13
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
trzeba łańcuchy śniegowe na koła mojego samochodu
Lernen beginnen
To need snow chains on my cars wheels
Byłem u mojego przyjaciela
Lernen beginnen
i was at my friend
Bieżnik opon zmienia się z sezonem
Lernen beginnen
the tread of the tyres changes with the season
prowadzić
prowadzić do uszkodzenia mózgu
Lernen beginnen
lead
to lead to brain damage
widział lub pomógł
Lernen beginnen
saw or helped
niski to jest nie dużo i mało
nisko kaloryczny
Lernen beginnen
low its not much and little
low-calorie
zwolniony uwolniony
Więzień został zwolniony z więzienia
Lernen beginnen
release
the prisoner was released from jail
mówienie ludziom coś złego co się stanie,
Lernen beginnen
telling people something bad will happen
Jestem fanem śpiewu
jestem fanem narciarstwa
Lernen beginnen
I am fan of singing
I am fun of skiing
ok, zgoda, dokładnie
Lernen beginnen
spot on, right, exactly
jeśli mam ból głowy
ból gardła, mam ból gardła, ból stopy
Lernen beginnen
if I have a sore head
sore throat, I've got a sore throat., sore feet,
Nie jestem przeciwna czekoladzie
nie jestem przeciwnna byciu szczupłym
Lernen beginnen
I am not against chocolate
I am not against being fit
Nie jestem przeciwko śniegowi, kocham go
Lernen beginnen
I am not against snow, I love it
Pacjent jest osobą, która jest leczona przez lekarza
Lernen beginnen
A patient is a person who is treated by the doctor
prowadzenie, kontynuowanie,
Lernen beginnen
carry on, continue, to keep going
uszkodzenie mózgu
Lernen beginnen
damage brain
problem
problem to jest ważny temat lub problem dla dyskusji
Lernen beginnen
issue
issue its important topic or problem for discussion
Problem globalnego ocieplenia "
Lernen beginnen
the issue of global warming"
oczekiwać spodziewać sie
oczekiwany zwrot, zysk, częstotliwość
Lernen beginnen
expect
expected return, profit, frequency
nieświadomy
byłam nieświadoma całej rzeczy
Lernen beginnen
oblivious
I was oblivious to the whole thing
przodu i do tyłu
Lernen beginnen
backwards and forwards
tam i z powrotem
Lernen beginnen
to and fro
znaleziono
Lernen beginnen
found
prowadzić
Lernen beginnen
carry on
chirurgia
Lernen beginnen
surgery
skutkować
Lernen beginnen
result in
przymocować
Lernen beginnen
fix

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.