25/10 lesson added by Chris

 0    11 Datenblatt    chrismarshallpl
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Learning English will make you richer
Lernen beginnen
Nauka angielskiego uczyni cię bogatszym
Many European companies have also adopted English as their working language
Lernen beginnen
Wiele europejskich firm przyjęło również angielski jako swój język roboczy
To have done an action is used in the present
Lernen beginnen
Wykonanie akcji jest używane w teraźniejszości
I use to be an assistant manager now I am manager
Lernen beginnen
Kiedyś jestem asystentem menedżera, teraz jestem menedżerem
To have been, an action which began in the past and is still continuing in the present.
Lernen beginnen
To była akcja, która rozpoczęła się w przeszłości i nadal trwa w teraźniejszości.
Personal data is private information
Lernen beginnen
Dane osobowe to informacje prywatne
Internet companies have to protect our personal data
Lernen beginnen
Firmy internetowe muszą chronić nasze dane osobowe
Europe is one of the best places to live
Lernen beginnen
Europa jest jednym z najlepszych miejsc do życia
Last winter the amount of snow we had was average
Lernen beginnen
Zeszłej zimy ilość śniegu, którą mieliśmy, była średnia
The amount of rain we had this summer was average
Lernen beginnen
Ilość deszczu, jaki mieliśmy tego lata, była średnia
Lots of sun makes me happy
Lernen beginnen
Dużo słońca mnie uszczęśliwia

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.