26.09.2012 (2)

 0    29 Datenblatt    asienka18O8
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
And come and see.
Lernen beginnen
Przyjdź i zobacz.
Get yourself digital camera.
Lernen beginnen
Spraw sobie kamerę.
Offer ends Sunday.
Lernen beginnen
Oferta kończy się w niedzielę.
What's this thing?
Lernen beginnen
Co to jest?
How many things are in the advert?
Lernen beginnen
Ile rzeczy jest w reklamie?
Are you happy with it?
Lernen beginnen
Czy jesteś z tego zadowolony?
I think they're necessary.
Lernen beginnen
Myślę, że są potrzebne, niezbędne.
Can I look at your newspaper, please?
Lernen beginnen
Czy mógłbym spojrzeć na twoją gazetę?
Yes, here you are.
Lernen beginnen
Tak, proszę.
Can I borrow your rubber, please?
Lernen beginnen
Czy mógłbym pożyczyć twoją gumkę?
Is this your dictionary?
Lernen beginnen
Czy to jest twój słownik?
What page is it?
Lernen beginnen
Która strona?
Let's start...
Lernen beginnen
Zacznijmy...
Today's lesson is about the economy in Poland.
Lernen beginnen
Dzisiejsza lekcja jest o ekonomii w Polsce.
First of all...
Lernen beginnen
Najpierw..., Po pierwsze...
What's the capital of Poland?
Lernen beginnen
Jaka jest stolica Polski?
I can't remember. I don't remember.
Lernen beginnen
Nie pamiętam.
What's the answer?
Lernen beginnen
Jaka jest odpowiedź?
Now in your books, can you turn to page 20?
Lernen beginnen
Teraz w waszych książkach, czy możecie otworzyć na stronie 20?
Never mind...
Lernen beginnen
Nieważne...
Now, for this, You need to write.
Lernen beginnen
Teraz, zapiszcie to.
You can borrow this one.
Lernen beginnen
Możesz pożyczyć tą (ten).
Now let's look at the text.
Lernen beginnen
Teraz, spójrzcie na tekst.
Do you want us to write the answers to the exercise?
Lernen beginnen
Czy chcesz żebyśmy napisali odpowiedzi do tego ćwiczenia?
You can give them to me tomorrow.
Lernen beginnen
Oddacie mi to jutro.
Can you complete the sentence?
Lernen beginnen
Czy możesz uzupełnić zdanie?
Remember to practise your english.
Lernen beginnen
Pamiętaj żeby ćwiczyć twój angielski.
It's difficult to pronounce interesting.
Lernen beginnen
"Interesujący" to trudne do wymówienia.
I don't understand the question.
Lernen beginnen
Nie rozumiem pytania.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.