26.09.2012 (3)

 0    28 Datenblatt    asienka18O8
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
I've got one at home.
Lernen beginnen
Mam jeden taki w domu.
I need it for work and for my studies too.
Lernen beginnen
Potrzebuję go do pracy i do studiowania również.
It's quite small.
Lernen beginnen
Jest całkiem mały.
I can put it in my briefcase.
Lernen beginnen
Mogę włożyć go do walizki.
Computer was very expensive but I use it every day.
Lernen beginnen
Komputer był bardzo drogi, ale używam go każdego dnia.
I can write letters on it and send e-mails, and I can look things up on the Internet.
Lernen beginnen
Mogę pisać listy na nim i wysyłać pocztę e-mail, mogę szukać rzeczy w internecie.
Can you turn off the TV please?
Lernen beginnen
Czy możesz wyłączyć telewizor?
Are these your keys?
Lernen beginnen
Czy to twoje klucze?
Has she got a computer?
Lernen beginnen
Czy ona ma komputer?
Have you got my newspaper?
Lernen beginnen
Czy masz moją gazetę?
Is this your father's bag?
Lernen beginnen
Czy to jest torba twojego taty?
Towns and villages are places where we live.
Lernen beginnen
Miasta i wioski są miejscami gdzie mieszkamy.
Basketball and tennis are games.
Lernen beginnen
Basketball i tenis są grami.
Coffee and beer are types of drink.
Lernen beginnen
Kawa i piwo są rodzajami napojów.
Buses and trains are forms of transport.
Lernen beginnen
Autobusy i pociągi są rodzajami transportu.
Offices and factories are places where we work.
Lernen beginnen
Biura i fabryki są miejscami gdzie my pracujemy.
Rice and bread are things we eat.
Lernen beginnen
Ryż i chleb są rzeczami do jedzenia.
Houses and flats are types of home.
Lernen beginnen
Domy i mieszkania w blokach są rodzajami mieszkań.
just outside London
Lernen beginnen
tuż pod Londynem
The office where I work has a car park.
Lernen beginnen
Biuro w którym pracuję ma parking.
What do you do when you're not working?
Lernen beginnen
Co robisz gdy nie pracujesz?
What kind?
Lernen beginnen
Jaki rodzaj?
I play tennis a lot.
Lernen beginnen
Gram w tenisa dużo.
I drink a lot of water.
Lernen beginnen
Piję dużo wody.
Do you study English at University?
Lernen beginnen
Czy uczysz się angielskiego na uniwersytecie?
Is that Mr Roberts?
Lernen beginnen
Czy to Pan Roberts?
Have you got five minutes to answer some questions about transport?
Lernen beginnen
Czy ma Pan pięć minut aby odpowiedzieć na kilka pytań o tranporcie?
Can you just confirm your address?
Lernen beginnen
Czy mógłbyś tylko potwierdzić swój adres?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.