28.06 NZ 5290

 0    11 Datenblatt    Janusz1992
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
outrage
People felt outraged by the way they were treated.
Lernen beginnen
rzeczownik, oburzenie
Ludzie czuli się oburzeni sposobem, w jaki byli traktowani
outraged
Lernen beginnen
przymiotnik, oburzony
mist
Mist is a light fog.
Lernen beginnen
rzeczownik, mgiełka
Mgiełka to lekka mgła.
shrill
A shrill voice was laughing, the woman was screaming, and Harry knew no more.
Lernen beginnen
przymiotnik, piskliwy
Piskliwy śmiech
choke
Lernen beginnen
czasownik, dławić się
ensemble
The wardrobe contained an ensemble of clothing for any occasion.
Lernen beginnen
rzeczownik, zestaw
Szafa zawierała zestaw ubrań na każdą okazję.
pea
I need a can of green peas for this recipe.
Lernen beginnen
rzeczownik, groszek
(Potrzebuję puszki zielonego groszku do tego przepisu
adolescent
Adolescents may just not know what they want.
Lernen beginnen
rzeczownik, młodzieniec
(Ludzie w okresie dojrzewania mogą po prostu nie wiedzieć czego chcą.
preservation
MAINTENACE
We should focus more on the preservation of cultural heritage
Lernen beginnen
rzeczownik, zachowanie, ochrona
MAINTENACE
Powinniśmy w większym stopniu skupić się na ochronie naszego dziedzictwa kulturowego
cautious
Stay cautious - somebody is watching us.
Lernen beginnen
przymiotnik, ostrożny
Bądź czujny - ktoś nas obserwuje.
prejudice
Lernen beginnen
rzeczownik, uprzedzenie

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.