2_Business finance

 0    47 Datenblatt    amemikos
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
aktywa, majątek
Lernen beginnen
assets
dostępne wydatki
Lernen beginnen
available for spending
bilans
Lernen beginnen
balance sheet
obligacja (papier wartościowy), poręczenie, zobowiązanie
Lernen beginnen
bond
kapitał
Lernen beginnen
capital
certyfikaty reprezentujące jednostki własności firmy
Lernen beginnen
certificates representing units of ownership of a company
kredyt, uznanie (dla kogoś, za zrobienie czegoś)
Lernen beginnen
credit
dług
Lernen beginnen
debt
dywidenda
Lernen beginnen
dividend
wydatki
Lernen beginnen
expenses
sprawozdanie finansowe
Lernen beginnen
financial statement
konkretna data w przyszłości
Lernen beginnen
fixed future date
dany okres czasu
Lernen beginnen
given period
odsetki
Lernen beginnen
interest
inwestować
Lernen beginnen
invest
inwestor
Lernen beginnen
investor
pożyczać (coś komuś)
Czy mógłbyś mi pożyczyć trochę pieniędzy?
Lernen beginnen
lend
Could you lend me some money?
zobowiązania finansowe
Lernen beginnen
liabilities
pożyczka, kredyt
Lernen beginnen
loan
rachunek zysków i strat
Lernen beginnen
profit and loss account AmE: income statement
dostarczać, zapewniać
Lernen beginnen
provide
spłacać, zwracać (pieniądze, dług)
Lernen beginnen
repay
zatrzymywać, zachować, przechowywać
Lernen beginnen
keep
rozpocząć działalność
Lernen beginnen
set up or start company
kapitał zakładowy
Lernen beginnen
share capital
kapitał obrotowy, fundusz
Lernen beginnen
working capital or fund
fundusze, środki
Lernen beginnen
funds
wystarczający, dostateczny, dosyć, dość
Lernen beginnen
sufficient
zamiast
Lernen beginnen
instead of
akcjonariusz, udziałowiec
Lernen beginnen
shareholder, AmE: stockholder
akcja, udział
Lernen beginnen
share, AmE stock
akcje zwykłe
Lernen beginnen
equities
emisja akcji
Lernen beginnen
issuing shares (equities)
przychód, dochód
Lernen beginnen
revenue
dochód, zarobek
Lernen beginnen
earnings
dochód netto
Lernen beginnen
profit earnings or net income
zachować, zatrzymać, przetrzymywać, gromadzić
Lernen beginnen
retain
dochody zatrzymane
Lernen beginnen
retained earnings
odmawiać zrobić coś
Lernen beginnen
refuse to do something
cokolwiek
Lernen beginnen
anything
wzrosnąć, wzrosło
Lernen beginnen
go up, went up
być winnym, być dłużnym (np. pieniądze)
Jestem ci winien przysługę.
Lernen beginnen
owe
I owe you favor.
jest winien, dłużny
Lernen beginnen
is owed
posiadać, mieć na własność
Lernen beginnen
own
podwyżka, podwyższać, zbierać (pieniądze na jakiś cel)
Lernen beginnen
raise
zbierać więcej pieniędzy
Lernen beginnen
raise more money
dostawca
Lernen beginnen
supplier

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.