2B/ Unusual jorneys

 0    39 Datenblatt    amemikos
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
niezwykła podróże
Lernen beginnen
unusual jorneys
uratowani
Lernen beginnen
rescued
Kto uratował go w Alpach?
Lernen beginnen
Who rescued him in the Alps?
Ile osób wzięło udział w wycieczce?
Lernen beginnen
How many people took part in the trip?
Jak długo zajęło zwycięzcom zakończenie wycieczki?
Lernen beginnen
How long did it take the winners to complete the trip?
konkurs, zawody
Lernen beginnen
konkurs, zawody Englisch
competition
zawiera szczegóły
Lernen beginnen
contains details
dostarczać, doręczyć
Lernen beginnen
deliver
polowanie, łowy, pościg, poszukiwanie, gonitwa
Lernen beginnen
hunt
dzika przyroda, dzika zwierzyna
Lernen beginnen
wildlife
wielokrotnie nagradzany
Lernen beginnen
award winning
twórca filmowy
Lernen beginnen
filmmaker
Oni spędzili sześć miesięcy na Dalekim Wschodzie Rosji szukając rzadko spotykanego tygrysa syberyjskiego
Lernen beginnen
They spent six months in the far east Russia looking for the rare Siberian tiger
niedźwiadek
Lernen beginnen
bear cub
organizacja charytatywna, jałmużna
Lernen beginnen
charity
zebrać pieniądze
Lernen beginnen
raise money
rozdzielne czasowniki frazowe
Lernen beginnen
separable phrasal verbs
nierozłączne czasowniki frazowe
Lernen beginnen
inseparable phrasal verbs: get over, come across, looked after
zaimek
Lernen beginnen
pronoun (eg him, her, it)
cząstka, partykuła, odrobina
Lernen beginnen
particie (eg of, out)
uporządkować coś
Lernen beginnen
sort out
spotkać kogoś przypadkiem
Lernen beginnen
come across
dojść do siebie, wyzdrowieć
Lernen beginnen
got over
pożegnać, odprowadzić kogoś
Lernen beginnen
saw off
podwieźć, zabrać, zarazić się
Lernen beginnen
picked up
wysadzić kogoś z samochodu
Lernen beginnen
dropped off
opiekować się
Lernen beginnen
looked after
Oni opiekowali się niedźwiadkiem
Lernen beginnen
They looked after the bear cub
on był w stanie uporządkować problem (znaleźć odpowiedź na problem)
Lernen beginnen
He was able to sort the problem out (found an answer to a problem)
Oni spotkali przypadkiem niedźwiedzia w pobliżu rzeki (spotkać lub znaleźć przez przypadek)
Lernen beginnen
They come across the bear near a river (met or found by chance)
Tizio doszedł do siebie po kontuzji (czuć się dobrze i być zadowolonym ponownie po czymś złym)
Lernen beginnen
Tizio got over his injury (felt well or happy again after something bad)
Ich przyjaciele i rodziny pożegnali ich (pożegnać się z kimś, kto wybiera się w podróż)
Lernen beginnen
Their friends and families saw them off (said goodbye to someone who was going on a journey)
Van zabrał ją po pięciu minutach (wziąć kogoś lub coś do samochodu)
Lernen beginnen
A van picked her up after only five minutes (took someone or something in a car)
Van wysadził ją w pobliżu mety (wysadzić kogoś z naszego samochodu)
Lernen beginnen
The van dropped her off near the finishing line (let someone get out of our car)
Rozwiązałem to zanim wyszedłem z pracy
Lernen beginnen
I sorted it out before I left work
Jestem pewien, że ty wkrótce wyzdrowiejesz
Lernen beginnen
I'm sure you'll get over it soon
Ja nigdy nie spotkałem się z tym wcześniej
Lernen beginnen
I've never come across it before
Próbowałem zrezygnować z tego wcześniej wiele razy
Lernen beginnen
I've tried to give it up many times
Dlaczego ty nie mógłbyś odebrac tego po drodze do domu
Lernen beginnen
Why don't you pick it up on your way home

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.