2C/ Down under

 0    48 Datenblatt    amemikos
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Niżej niż
Lernen beginnen
Down under
podziel się wszystkim o tym, co wiesz o Australii.
Lernen beginnen
Share all that you know about Australia
osobowości muzyczne
Lernen beginnen
music personalities
klimat
Lernen beginnen
climate
znane zabytki i atrakcje (s[ecyficzne dla danego kraju miejsca
Lernen beginnen
well known sights and landmarks
plecak
Lernen beginnen
backpack
Tak więc nadszedł czas, aby temu zaradzić
Lernen beginnen
So the time has come to put this right
przykryć, nakryć, okryć
Lernen beginnen
cover
słabo zaludnione tereny w Australii
Lernen beginnen
outback
napęd na cztery koła
Lernen beginnen
four wheel driver
w towarzystwie kogoś
Lernen beginnen
accompanied by somebody
Oni, w przeciwieństwie do mnie, chcą poznać swój kraj przed rozpoczęciem zwiedzania reszty świata
Lernen beginnen
They, unlike me, want to get to know their own country before they start exploring the rest of the world
dziennik, pamiętnik
Lernen beginnen
diary
przygoda
Lernen beginnen
adventures
wybrzeże
Lernen beginnen
coast
obóz, obozowisko
Lernen beginnen
camp
rozbiliśmy namiot
Lernen beginnen
camped out
wschód słońca
Lernen beginnen
sunrise
My rozbiliśmy namiot w nocy w pobliżu najlepszego miejsca by oglądać wschód słońca
Lernen beginnen
We camped out last night near the best places to watch the sunrise
szczytowanie, orgasm, punkt kulminacyjny, moment kulminacyjny
Lernen beginnen
climax
spojrzenie, mignięcie (kiedy ledwo coś dojrzeliśmy)
Lernen beginnen
glimpse
zaślepieni
Lernen beginnen
blinded
słone jeziora
Lernen beginnen
salt lakes
przeżywaliśmy na nowo
Lernen beginnen
relived
złote pola
Lernen beginnen
goldfields
gościliśmy przy ognisku społeczności Aborygenów
Lernen beginnen
we’ve been guests at the campfires of Aboriginal communities
m światło świtu
Lernen beginnen
light of down
porównywać
Lernen beginnen
compares
Przez lata słyszałam jak wiele osób mówi o...
Lernen beginnen
Over the years I’ve heard plenty of people talk about...
cudowny, wspaniały
Lernen beginnen
Wonderful
to trudno sobie wyobrazić
Lernen beginnen
it’s impossible to imagine
duża część dnia
Lernen beginnen
good part of the day
podstawa, baza (na której coś się opiera)
Lernen beginnen
base
To również było warte tego
Lernen beginnen
It’s well worth in
jaskinie
Lernen beginnen
caves
święte miejsca
Lernen beginnen
sacred sites
zachód słońca
Lernen beginnen
sunset
ostatni etap naszej podróży
Lernen beginnen
last leg of our trip
nowoczesne miasto
Lernen beginnen
modern town
nieprawdopodobny, niesamowity, cudowny
Lernen beginnen
incredible
Iść spać (czasownik) poszedł do łóżka
Lernen beginnen
Turned in (verb) went to bed
Spojrzenie (rzeczownik) szybkie wzroku
Lernen beginnen
Glimpse (noun) quick sight
Oczarowany, urzeczony (przymiotnik) naprawdę zafascynowany
Lernen beginnen
Spellbound (adjective) really fascinated
to są wszystkie wyrażenia, które odnoszą się do okresu czasu, który nie zakończył
Lernen beginnen
They are all expressions that refer to a period of time that hasn't finished
aż do teraz
Lernen beginnen
up till now
w ciągu ostatniego roku
Lernen beginnen
over the past year
okres
Lernen beginnen
period
wyjechał i nie wrócił
Lernen beginnen
gone to

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.