2C/ Nerina Klein’s Travel blog

 0    34 Datenblatt    amemikos
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
urzeczony
Lernen beginnen
spellbound
kilometr
Lernen beginnen
kilometre
na cztery koła
Lernen beginnen
four-wheel
przelotne spojrzenie
Lernen beginnen
glimpse
chory
Źle się czuję. Muszę wziąć aspirynę.
Lernen beginnen
outback
I feel ill. I must take an aspirin.
ciemnieć
Lernen beginnen
darken
rzeczownik
Lernen beginnen
noun
przymiotnik
Lernen beginnen
adjective
czasownik
Lernen beginnen
verb
zbadać
Lernen beginnen
explore
skalny
Lernen beginnen
rock
fascynować
Lernen beginnen
fascinate
punkt kulminacyjny
Lernen beginnen
climax
wschód słońca
Lernen beginnen
sunrise
wnuki
Lernen beginnen
grandchildren
pamiętnik
Lernen beginnen
diary
podróż
W zeszłym roku wybrali się w podróż pociągiem przez Chiny.
Lernen beginnen
travel
Last year they went on a train voyage across China.
plecak
Lernen beginnen
backpack
purpurowy
Lernen beginnen
purple
zachód słońca
Lernen beginnen
sunset
spektakularny
Lernen beginnen
spectacular
cykl
Lernen beginnen
cycle
towarzyszyć
Lernen beginnen
accompany
pozew
Lernen beginnen
writ
jaskinia
Lernen beginnen
cave
poświęcony
Lernen beginnen
sacred
napędzany
Lernen beginnen
driven
widok
Lernen beginnen
sight
przygoda
Lernen beginnen
adventure
kolor
Jakiego koloru jest jego samochód?
Lernen beginnen
colour
What colour is his car?
nowoczesny
Najbardziej znanym współczesnym kompozytorem polskim jest Henryk Górecki.
Lernen beginnen
modern
Poland's most well-known modern composer is Henryk Gorecki.
pustynia
To miasto jest kulturalną pustynią.
Lernen beginnen
desert
This city is a cultural desert.
przez
Lernen beginnen
across
wycieczka
Najlepszym sposobem na zwiedzenie Londynu jest udział w wycieczce z przewodnikiem.
Lernen beginnen
trip
The best way to see London is by taking a guided tour.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.