2D/ Getting around

 0    46 Datenblatt    amemikos
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
najszybszym sposobem
Lernen beginnen
quickest way
poruszanie się po twoim mieście
Lernen beginnen
around your town
najlepszym sposobem
Lernen beginnen
best way
żeby zwiedzać, aby zobaczyć zabytki
Lernen beginnen
to see the sights
przewodnik turystyczny
Lernen beginnen
tourist guide
dotrzeć tam
Lernen beginnen
getting tere
alternatywnie
Lernen beginnen
alternatively
można dojechać
Lernen beginnen
you can catach
odjeżdża co 25 minut
Lernen beginnen
which runs to 25 minutes
który zajmuje 25 minut do centrum miasta
Lernen beginnen
which takes 25 minutes to the city centre
korzyść, zaleta, przewaga
Lernen beginnen
advantage
Taksówkarz może podwieźć (wysadzić) gdziekolwiek chcesz
Lernen beginnen
The taxi driver can drop you off wherever you like
przyjechać
Lernen beginnen
arrive
podrzucić (np. samochodem)
Byłam tak zmęczona, że zasnęłam w mgnieniu oka.
Lernen beginnen
drop off
I was so tired that I dropped off in an instant.
główne atrakcje turystyczne
Lernen beginnen
major sights
poruszanie się po mieście
Lernen beginnen
getting around
dobrym sposobem na poznanie miasta jest trasa z autobusami miejskimi
Lernen beginnen
A good way to get to know the city is with a city bus tour
wsiąść do samochodu, taxi
Lernen beginnen
get in
wsiąść do czegoś, co ma platformę (można stać), np., pociąg
Marysia siada do autobusu numer 9, aby dojechać do pracy.
Lernen beginnen
get on
Mary gets on bus number 9 to get to work.
Wieczorem, autobusy kursują do późna, ale jeśli pominiesz (przegapisz) ostatni, zawsze można wziąć taksówkę
Lernen beginnen
In the evening, the buses run late, but if you miss the last one, you can always take a taxi
odliczone pieniądze
Lernen beginnen
right money
zepsuł się
Lernen beginnen
broken down
sam, sama
Lernen beginnen
alone
pociąg kobiety już odjechał
Lernen beginnen
The woman's train has already left
kobieta będzie musiała wziąć taksówkę
Lernen beginnen
The woman will have to get a taxi
Czy mogę dostać taksówkę gdzieś tutaj?
Lernen beginnen
Can I get a taxi anywhere round here?
postój taksówek
Lernen beginnen
taxi rank
Czy 11:40 w Warsza lewo strumienia? CZY dziesięć 11:40 czy Warszawy odjechał juz?
Lernen beginnen
Has the 11:40 for Warsza left jet? Czy ten 11:40 do Warszawy odjechał już?
Nie jeśli się pośpieszysz, on jest jeszcze na peronie.
Lernen beginnen
Not if you hurry, it's still at the platform
Dam ci znać
Lernen beginnen
I'll let you known
Czy masz rozmienić 10 fumtowy banknot?
Lernen beginnen
Have you got change for a ten pound note?
nie, przykro mi kochana. Dokładnie odliczone drobne tylko (do zapłaty dla kierowcy w autobusie)
Lernen beginnen
No, sorry love. Exact change only
taxi
Lernen beginnen
cab
Wyślemy od razu.
Lernen beginnen
We'll send one right away
przechodzień
Lernen beginnen
passerby
obcy, nieznajomy (nieznana osoba)
Lernen beginnen
stranger
pusty, wyludniony (bez ludzi)
Musimy iść na zakupy, bo lodówka jest pusta.
Lernen beginnen
empty
We need to go shopping because the fridge is empty.
trzeba zdać test z języka angielskiego, by stać się kierowcą żółtej taksówki
Lernen beginnen
you have to pass an English language test to become a yellow cab driver
Zazwyczaj trwa cztery lata by zdać test
Lernen beginnen
It usually takes four years to pass the test
Czy zwykle rozmawiasz z kierowcą?
Lernen beginnen
Do you usually chat to the driver?
Jak masz zamiar dotrzeć do domu?
Lernen beginnen
How are you getting home?
Mieszkasz w moją stronę
Lernen beginnen
You live my way
Czy chcesz podzielić się jeden? CZY chcesz Się podzielić Ta (tu chodzi o, taksówki)
Lernen beginnen
Do you want to share one? Czy chcesz się podzielić tą (tu chodzi o taxi)
jak najszybciej proszę
Lernen beginnen
As soon as possible, please
on odjeżdża trochę spóźniony, możesz go złapać jeśli pobiegniesz
Lernen beginnen
It's running a bit late, you might catch it if you run
a niech to, do licha
Lernen beginnen
rats

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.