3 All happy companies are diffrent

 0    38 Datenblatt    Dav
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
what valuable company is nobody building?
Lernen beginnen
Jaką cenną firmą nikt nie buduje?
airfare each way was 170$
Lernen beginnen
Każda droga lotnicza wynosiła 170 USD
it kept 21% of those revenue as profit
Lernen beginnen
zatrzymała 21% tych dochodów w zysku
every firm in a competetive market is undifferentiated
Lernen beginnen
Każda firma na rynku konkurencyjnym jest niezróżnicowana
they must sell as whatever price the market determines
Lernen beginnen
Muszą sprzedawać, niezależnie od ceny ustalonej przez rynek
firm will fold
Lernen beginnen
Firma się spasuje
monopoly looks the same, whether it deviously eliminates rivals
Lernen beginnen
Monopol wygląda tak samo, niezależnie od tego, czy daleko odbiega od rywali
when it definitively distanced itself from Yahoo
Lernen beginnen
Kiedy ostatecznie dystansował się od Yahoo
capitalism is premised on the accumulation of capital
Lernen beginnen
Kapitalizm opiera się na gromadzeniu kapitału
under perfect competition all profits get competed away
Lernen beginnen
W doskonałej konkurencji wszystkie zyski stają się konkurencją
our conversation about these matters is so confused
Lernen beginnen
Nasza rozmowa na ten temat jest tak zdezorientowana
the confusion comes from
Lernen beginnen
Zamieszanie pochodzi z
bragging about
Lernen beginnen
Chwaląc się
if it doesn't seem dominant enough
Lernen beginnen
Jeśli nie wydaje się wystarczająco dominujące
what if we frame boundary conditions as
Lernen beginnen
co jeśli zdefiniujemy warunki brzegowe jako
what you said before is a far cry from relevance of involvment philosophy
Lernen beginnen
to, co powiedziałeś wcześniej, jest dalekie od znaczenia filozofii zaangażowania
understate the scale of competition
Lernen beginnen
Zaniżać skalę konkurencji
fatal temptation
Lernen beginnen
Śmiertelna pokusa
extremly narrowly
Lernen beginnen
Wyjątkowo wąsko
you have an incentive
Lernen beginnen
Masz zachętę
your instinct will be to come up with a story
Lernen beginnen
Twój instynkt będzie wymyślić historię
settle on a type
Lernen beginnen
Osiąść na pewnym typie
so on
Lernen beginnen
itd.
non-monopolists exaggerate their distinction by defining market
Lernen beginnen
Nie-monopolistów wyolbrzymiają swoje rozróżnienie poprzez definiowanie rynku
disguise their monopoly by framing market as the union
Lernen beginnen
Ukryć swój monopol, uzgadniając rynek jako unii
consumer have a multitude of option to access information
Lernen beginnen
Konsument ma mnóstwo możliwości uzyskania dostępu do informacji
you are small fish in a big pond
Lernen beginnen
Jesteś małą rybką w dużym stawie
ruthless people
Lernen beginnen
Bezwzględni ludzie
you offer affordable food
Lernen beginnen
Oferuje niedrogie jedzenie
you will need to squeeze out every effciency
Lernen beginnen
Musisz wycisnąć każdą sprawność
it has wider latitude to care about
Lernen beginnen
Ma szerszą szerokość geograficzną, którą należy obchodzić
allow business to transcend the daily brutal struggle for survival
Lernen beginnen
Pozwolić firmom przekroczyć codzienną brutalną walkę o przetrwanie
you can jack up the price
Lernen beginnen
Możesz podnieść cenę
overtaken by
Lernen beginnen
wyprzedzony przez
hold back progress
Lernen beginnen
Powstrzymuj postępy
it is worth recalling
Lernen beginnen
Warto przypomnieć
describe the void
Lernen beginnen
Opisuj pustkę
every new creation takes places far better from equlibrium
Lernen beginnen
każde nowe stworzenie ma miejsce znacznie lepiej niż równowaga

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.