3 Detroit then and now

 0    98 Datenblatt    ewelinakowalska87
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przypomnij
Lernen beginnen
remaind
starożytny
Lernen beginnen
ancient
starożytny
Lernen beginnen
ancient
imperium
Lernen beginnen
empire
spadek (np. cen)
Lernen beginnen
decline
przyjemny
Spędziliśmy przyjemny wieczór w kinie.
Lernen beginnen
pleasant
We spent a pleasant evening in the cinema.
porównać
Lernen beginnen
compare
szeroki
Nasza firma oferuje szeroki wachlarz usług.
Lernen beginnen
broad
Our company offers a broad scope of services.
przemysł
Lernen beginnen
industry
chatka
Lernen beginnen
cottage
autostrada
Lernen beginnen
highway
pewny
To pewne.
Lernen beginnen
certain
It's certain.
obrzeża, przedmieścia
Lernen beginnen
suburbs
W mniej
Lernen beginnen
In less
W mniej niż
Lernen beginnen
In less than
stało się jasne, że
Lernen beginnen
it became clear that
stało się znane jako
Lernen beginnen
it became know as
spadek / upadek
Lernen beginnen
fall
obszerny, rozległy
Lernen beginnen
extensive
bieda
Wielu ludzi w Ugandzie żyje w biedzie i nie ma dostępu do świeżej wody i wystarczającej ilości jedzenia.
Lernen beginnen
poverty
Many people in Uganda live in poverty and don't have fresh water or enough food.
zbrodnia, przestępstwo
Lernen beginnen
crime
opuszczony
Opuszczona latarnia morska, chociaż już nie świeci, nadal stanowi istotny punkt orientacyjny dla żeglarzy.
Lernen beginnen
derelict
The derelict lighthouse, even though unlit, remains an important landmark to sailors.
dziwny
Marek jest bardzo dziwny.
Lernen beginnen
strange
Mark is very strange.
kilka
Lernen beginnen
several
częściowo
Lernen beginnen
partly
zamieszki
Lernen beginnen
riots
przestraszony
Dzieci były przestraszone możliwością wezwania rodziców.
Lernen beginnen
scared
The children were scared of the possibility of calling their parents.
niezwykły
Lernen beginnen
unusual
deklarować
Lernen beginnen
declare
niewypłacalny, bankrut
Lernen beginnen
bankrupt
około, w przybliżeniu
Lernen beginnen
approximately
doceniać
Lernen beginnen
appreciate
zastąpić
Musimy zastąpić cały sprzęt.
Lernen beginnen
replace
We need to replace the equipment.
latarnia
Lernen beginnen
streetlight
czuć się bezpieczniej
Lernen beginnen
feel safer
zamiast
Zaprosił ją zamiast mnie.
Lernen beginnen
instead
He invited her instead of me.
zburzyć, rozebrać
Pracownicy wyburzyli budynek.
Lernen beginnen
demolish
The workers demolished the building.
sklep spożywczy
Lernen beginnen
grocery
stypendium
Lernen beginnen
grant
bystry
Lernen beginnen
smart
nieoczekiwany, niespodziewany
Lernen beginnen
unexpected
przysługa
Lernen beginnen
favour
Bliższy
Lernen beginnen
proximal
uderzać
Lernen beginnen
hit
wada
Musimy znaleźć tę wadę.
Lernen beginnen
defect
We need to find this defect.
Uszkodzone
Lernen beginnen
defected
wykonać
Lernen beginnen
carry out
dowiedzieć się, rozwiązać
Lernen beginnen
figure out
słabość
Lernen beginnen
frailty
słabość
Lernen beginnen
frailty
wyciągać coś z kogoś
Nie mogłam wyciągnąć z niego dalszych informacji.
Lernen beginnen
drag something out of somebody
I couldn't drag further information out of him.
łyżka
Istnieje około trzydziestu rodzajów łyżek.
Lernen beginnen
spoon
There are about thirty kinds of spoons.
spuchnięty, opuchnięty, obrzmiały
Lernen beginnen
puffy
płaca / zarobki
Spytaj o swoje zarobki podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Lernen beginnen
wage
Ask about your wage during the interview.
bez skazy, doskonały
Lernen beginnen
flawless
żartowanie, strojenie sobie żartów
Lernen beginnen
kidding
ziemia, grunt
Pod ziemią jest tunel.
Lernen beginnen
ground
There is a tunnel under the ground.
pojemność czegoś, zdolność (do uczenia się lub produkcyjna), stanowisko (np dyrektora)
Lernen beginnen
capacity
chodźmy
Lernen beginnen
let's go
zimny
Lernen beginnen
heatless
sztućce
Lernen beginnen
flatware
błonnik, włókno
Lernen beginnen
fiber
szafa, szafa wnękowa
Lernen beginnen
closet
rozsądny, realistyczny, osiągalny
Lernen beginnen
resonable
świetnie
Lernen beginnen
splendidly
skurczybyk, sukinsyn, bękart
Lernen beginnen
bastard
ważny (np. o paszporcie), prawidłowy
Lernen beginnen
valid
marsz
Lernen beginnen
march
odpowiedzialność
Praca jest wymagająca i wymaga wiele odpowiedzialności.
Lernen beginnen
responsibility
The job is challenging and requires a lot of responsibility.
gruntowny, dokładny (To jest bardzo dokładna analiza.)
Lernen beginnen
thorough (This is a very thorough analysis)
przypuszczać, przyjmować, zakładać że
Lernen beginnen
assume
hol
Lernen beginnen
hallway
paplanina, trajkot
Lernen beginnen
chatter
co się dzieje?
Lernen beginnen
what's going on?
udział, uczestnictwo
Lernen beginnen
participation
śruba
Czy umiesz poluzować tę śrubę?
Lernen beginnen
screw
Can you loosen this screw?
głośny
Wyłącz tę głośną muzykę, próbuję się uczyć!
Lernen beginnen
loud
Turn off that loud music, I'm trying to study!
poprzeczka
Piłka uderzyła w poprzeczkę trzy razy.
Lernen beginnen
crossbar
The ball hit the crossbar three times.
wyrzucić coś
coś, czego się nie potrzebuje
Wyrzucę te notatki. Nie będę ich więcej potrzebować.
Lernen beginnen
throw something away
I'll throw these notes away. I won't need them anymore.
ponury, posępny
Przez resztę wieczoru byliśmy podenerwowani i posępni
Lernen beginnen
gloomy
For the rest of the evening we were nervous and gloomy
stopień
Lernen beginnen
degree
inaczej, odmiennie, różnie
Mogłem zrobić dużo rzeczy inaczej.
Lernen beginnen
differently
I could have done a lot of things differently.
inni ludzie
Lernen beginnen
other people
inny, innym, kolejnym
Może innym razem.
Lernen beginnen
another
Maybe another time.
zarabiać
Ile zarabiasz?
Lernen beginnen
earn
How much do you earn?
stationary nieruchomy (np. cel), stacjonarny (np. rower), stały (np. most)
Lernen beginnen
stationary
produkować, powodować, wywoływać
1. Ta niemiecka firma produkuje sportowe samochody. / 2. Ta piosenka wywołała łzy pośród publiczności.
Lernen beginnen
produce
1. This German company produces sports cars / 2. That song produced tears among the audience.
łzy
Ona uśmiechnęła się i otarła łzę.
Lernen beginnen
tears
She smiled and wiped away a tear.
środek do dezynfekcji rąk, żel antybakteryjny, płyn do dezynfekcji rąk
Lernen beginnen
hand sanitizer
sanatorium
Lernen beginnen
sanatorium
świadek
Ona była świadkiem rabunku.
Lernen beginnen
witness
She was a witness of a robbery
zestresowany
Lernen beginnen
stressed
calm
Ta informacja mnie uspokoiła
Lernen beginnen
calm
That information calmed me
W telewizji
Lernen beginnen
On TV
powinieneś zrobić
Lernen beginnen
should do
bez TO przed do
poniżający, upokarzający
Lernen beginnen
humiliating
obawiać się czegoś
On boi się pająków.
Lernen beginnen
afraid of
He's afraid of spiders.
poradzić sobie z kimś
Jak sobie radzisz z trudną osobą?
Lernen beginnen
deal with someone
How do you deal with a difficult person?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.