3. Kochane kłopoty S01E01 [3]

 0    25 Datenblatt    Karmelowa
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Mogę powiedzieć jeszcze coś?
Lernen beginnen
Can I say one more thing?
odtwarzać wydarzenie z przeszłości
Lernen beginnen
reenact
odwoływać się do czegoś
Lernen beginnen
resort
Zanim odwołałabym się do tej opcji
Lernen beginnen
before I'd resort to that option.
Nie rozmawiajmy o tym
Lernen beginnen
Drop it
Wrócę!
Lernen beginnen
I'll be back!
i pomyślałam, że wpadnę
Lernen beginnen
and I thought I would stop by.
i zdecydowała wpaść do nas aby nas zobaczyć
Lernen beginnen
and decided to drop in to see us.
wpaść do kogoś
Lernen beginnen
drop in
Może zacząć tak wcześnie jak w poniedziałek
Lernen beginnen
She can start as early as Monday.
tak wcześnie jak
Lernen beginnen
as early as
wpłacić zaliczkę
Lernen beginnen
put down sth
Zamierzam ci oddać, każdy grosz
Lernen beginnen
I intend to pay you back, every cent.
zamierzać
Lernen beginnen
intend
Inaczej
Lernen beginnen
Otherwise
Pożyczyć pieniądze
Lernen beginnen
Borrow money
patrzeć na kogoś, sprawdzać pod względem zdolności
Lernen beginnen
check sb out
Nigdy więcej ludzi sprawdzających co nosisz
Lernen beginnen
No more people checking you out to see what you're wearing.
ubrani podobnie
Lernen beginnen
dressed alike
podobnie
Lernen beginnen
alike
podekscytowany
Lernen beginnen
thrilled
była podekscytowana?
Lernen beginnen
Was she thrilled?
Jak wyglądam?
Lernen beginnen
How do I look?
hałasować
Lernen beginnen
make a noise
przeprowadzasz się?
Lernen beginnen
are you moving?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.