3. Obwodowy układ nerwowy

 0    28 Datenblatt    olafhajdasz
Drucken spielen überprüfen
 
Frage - Antworten -
obwodowy układ nerwowy:
Lernen beginnen
12 par nerwów czaszkowych, 31 par nerwów rdzeniowych
zwoje nerwowe
zakończenia nerwowe (receptory)
nerwy czaszkowe -
Lernen beginnen
unerwiają głównie głowę i jej okolice. Mają swój początek w mózgowiu, opuszczają czaszkę przez otwory w jej podstawie
nerwy rdzeniowe -
Lernen beginnen
unerwiają m.in. skórę, mięśnie i narządy wewnętrzne. Opuszczają kanał kręgowy przez otwory międzykręgowe, są nerwami mieszanymi
nerwy czuciowe -
Lernen beginnen
zawierają włókna czuciowe (prowadzą impulsy od receptorów do OUN)
nerwy ruchowe -
Lernen beginnen
zawierają włókna ruchowe (prowadzą impulsy od OUN do narządów wykonawczych)
nerwy mieszane -
Lernen beginnen
zawierają włókna czuciowe i ruchowe
nerw -
Lernen beginnen
wiązka wypustek (włókien nerwowych), aksonów lub dendrytów, albo jednych i drugich przebiegająca poza OUN
zwój nerwowy -
Lernen beginnen
skupienie ciał komórek nerwowych poza OUN
układ autonomiczny -
Lernen beginnen
część układu nerwowego odpowiedzialna za regulowanie pracy narządów wewnętrznych
łuk odruchowy -
Lernen beginnen
droga jaką pobudzenie przebywa od receptora do efektora, składa się z pięciu elementów
odruch -
Lernen beginnen
szybka, automatyczna, powtarzalna reakcja organizmu na bodziec napływający ze środowiska zewnętrznego lub z wnętrza organizmu
receptor -
Lernen beginnen
wyspecjalizowana struktura w której na skutek działania bodźców powstaje pobudzenie
efektor -
Lernen beginnen
narząd wykonawczy (mięsień szkieletowy, gładki lub gruczoł)
elementy łuku odruchowego:
receptor - pierwszy element łuku odruchowego, pod wpływem bodźca powstaje w nim impuls nerwowy, który jest przekazywany do kolejnych elementów łuku odruchowego
droga dośrodkowa - prowadzi impulsy z receptora do OUN
Lernen beginnen
ośrodek nerwowy - skupienie neuronów w OUN, przyjmuje informacje z receptora i za pośrednictwem neuronu ruchowego przekazuje ją do efektora
droga odśrodkowa - przewodzi impulsy z ośrodka do narządu wykonawczego
efektor - narząd, który wywołuje reakcje na bodziec, np. zgięcie ręki w reakcji na ból. W zależności od bodźca efektorem może być mięsień gładki, mięsień poprzecznie prążkowany lub gruczoł
odruchy bezwarunkowe -
Lernen beginnen
powstają przy zaangażowaniu ośrodków rdzenia kręgowego oraz ośrodków mózgowia położonych poza obszarem kory mózgu, czyli bez udziału kory mózgu, są typowe dla wszystkich przedstawicieli gatunku, dziedziczone z pokolenia na pokolenie
odruchy bezwarunkowe:
Lernen beginnen
odruchy obronne (np. kaszel), odruchy związane z utrzymaniem postawy ciała i lokomocją, odruch podeszwowy, odruch ssania, wydzielanie śliny pod wpływem pobudzenia receptorów smaku
odruch warunkowy -
Lernen beginnen
wykształca się w wyniku indywidualnego doświadczenia osobniczego, wymaga zaangażowania ośrodków kory mózgu i nie jest dziedziczony, powstaje, utrwala się lub wygasa w zależności od warunków zewnętrznych, powstaje na podstawie odruchu bezwarunkowego
klasyczne odruchy warunkowe -
Lernen beginnen
powstają poprzez skojarzenie bodźca obojętnego z bodźcem kluczowym wywołującym odruch bezwarunkowy
instrumentalne odruchy warunkowe -
Lernen beginnen
ich podstawą jest dążenie do zaspokojenia potrzeby czyli motywacja
odruchy obronne -
Lernen beginnen
wywołane działaniem czynników szkodliwych (np. usuwanie się poza zasięg czynnika szkodliwego)
odruchy zachowawcze -
Lernen beginnen
niezbędne do utrzymania życia organizmu (odruchy związane z oddychaniem lub wydalaniem)
uczenie się -
Lernen beginnen
proces nabywania a następnie przechowywania informacji w sposób który pozwoli na ich późniejsze wykorzystanie
pamięć -
Lernen beginnen
zdolność do przechowywania i odtwarzania informacji
pamięć sensoryczna -
Lernen beginnen
o znaczenej pojemności lecz trwająca bardzo krótko, informacje docierające do niej za pomocą zmysłów są przechowywane zaledwie przez sekundę
pamięć krótkotrwała -
Lernen beginnen
o niewielkiej pojemności, zarejestrowane informacje zostają utracone w czasie od kilku sekund do kilku minut, przechowywanie informacji w pamięci krótkotrwałej wymaga ich powtarzania
pamięć długotrwała -
Lernen beginnen
ma praktycznie nieograniczoną pojemność, skierowanie do niej informacji z pamięci krótkotrwałej wymaga ich powtarzania, a następnie klasyfikowania i grupowania w kategorie, tak by było można je połączyć z informacjami umieszczonymi w niej wcześniej
odtwarzanie informacji przechowywanych w pamięci długotrwałej -
Lernen beginnen
wymaga ich rozpoznania oraz czasowego przeniesienia do pamięci krótkotrwałej
przyczyny trudności w odtwarzaniu informacji:
Lernen beginnen
brak koncentracji uwagi, a w konsekwencji słaba rejestracja informacji
nieużywanie zapamiętanych informacji
zachodzące na siebie informacje (np. uczenie się podobnych do siebie języków obcych)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.