5. Choroby i higiena układu nerwowego

 0    43 Datenblatt    olafhajdasz
Drucken spielen überprüfen
 
Frage - Antworten -
neurologia -
Lernen beginnen
dziedzina medycyny zajmująca się badaniem, rozpoznawaniem i leczeniem chorób układu nerwowego
psychiatria -
Lernen beginnen
rozpoznaje i leczy choroby psychiczne
emocje -
Lernen beginnen
świadome lub nieświadome odczucia o charakterze pozytywnym lub negatywnym
uczucia -
Lernen beginnen
bardziej złożone formy emocji, wiążą się z procesem poznawczym
stres -
Lernen beginnen
reakcja organizmu, zarówno fizjologiczna, jak i psychologiczna na działanie niekorzystnych bodźców zewnętrznych
stresory (bodźce wywołujące stres):
Lernen beginnen
fizyczne, np. hałas, silne migoczące światło, zanieczyszczenie środowiska
psychiczne, np. niepokój przed egzaminem, choroba, konflikty w pracy
wewnętrzne psychiczne przyczyny stresu:
Lernen beginnen
pesymizm, perfekcjonizm, nierealistyczne oczekiwania, brak asertywności, zła samoocena, niezdolność do akceptacji niepewności jutra
zewnętrzne psychiczne przyczyny stresu:
Lernen beginnen
duże zmiany życiowe, praca, trudności w relacjach z innymi, problemy finansowe, nadmiar zadań do wykonania, dzieci i rodzina
poznawcze objawy długotrwałego stresu:
Lernen beginnen
problemy z zapamiętywaniem, trudności w koncentracji uwagi, trudności w podejmowaniu decyzji, trudności w rozwiązywaniu problemów
fizyczne objawy długotrwałego stresu:
Lernen beginnen
nawracające bóle głowy i mięśni, regularne kłopoty ze snem, ciągłe uczucie zmęczenia i senności, spadek zainteresowania seksem, częste przeziębienia, nerwowe tiki, dolegliwości pokarmowe
emocjonalne objawy długotrwałego stresu:
Lernen beginnen
częste zmiany nastroju, brak cierpliwości, uczucie ciągłego niepokoju, drażliwość i wybuchowość, poczucie samotności, powracające "czarne myśli", skłonność do płaczu
objawy długotrwałego stresu związane z zachowaniem:
Lernen beginnen
jedzenie mimo braku uczucia głodu, izolowanie się od innych osób, odkładanie różnych prac na później, używanie środków odurzających, aby się uspokoić; nawyki, np. obgryzanie paznokci, zaciskanie szczęk
klaustrofobia -
Lernen beginnen
lęk przed przebywaniem w zamkniętych pomieszczeniach
agorafobia -
Lernen beginnen
lęk przed przebywaniem na otwartej przestrzeni
arachnofobia -
Lernen beginnen
lęk przed pająkami
nerwice -
Lernen beginnen
zaburzenia psychiczne, przyczyną są najczęściej nagłe, kompleksowe zmiany warunków otoczenia, ciągłe napięcie nerwowe, poczucie zagrożenia oraz lęk
do najbardziej znanych nerwic należy nerwica lękowa, zwana również nerwicą fobii
działanie adrenaliny:
Lernen beginnen
zwiększa się ukrwienie mózgu, zwężają się naczynia krwionośne w skórze, rozszerzają się naczynia krwionośne w mięśniach szkieletowych, rozszerzają się oskrzela - zwiększa się tempo oddechu, zwiększa się częstość skurczów serca - rośnie ciśnienie krwi
glikogen zmagazynowany w wątrobie zostaje rozłożony do glukozy - wzrasta poziom glukozy we krwi
działanie kortyzolu:
Lernen beginnen
nasilenie glukoneogenezy w wątrobie skutkuje pozyskiwaniem aminokwasów z innych narządów, głównie z mięśni (prowadzi to do zaników mięśniowych), ⬆️ - powstawanie glukozy z niecukrowych składników - wzrasta poziom glukozy we krwi
następuje obniżenie reaktywności komórek układu odpornościowego, hamowane są reakcje zapalne i alergiczne, nasila się rozpad białek, w tym białek układu odpornościowego
zmniejszenie się zdolności odbierania najsłabszych bodźców, ale zwiększa się zdolność odróżniania bodźców, które są odbierane; hamowana jest aktywność przysadki i podwzgórza, co prowadzi do regulacji natężenia reakcji stresowej
stres jest zazwyczaj zjawiskiem krótkotrwałym (faza I: alarm), po jego ustąpieniu następuje powrót fizjologicznych czynności organizmu do stanu wyjściowego
Lernen beginnen
dłuższy stres uruchamia mechanizmy adaptacyjne, aby skutecznie i bez nadmiernych zaburzeń radzić sobie ze stresorem (faza II: adaptacja)
jeśli organizm nie poradzi sobie z trudną sytuacją następuje faza III: wyczerpanie
depresja -
Lernen beginnen
najczęściej spotykane zaburzenie psychiczne, przede wszystkim: pogorszenie nastroju, zmniejszenie aktywności oraz lęk
przyczyny depresji:
Lernen beginnen
czynniki psychologiczno-społeczne (stres, żałoba, rozstanie, utrata pracy)
czynniki somatyczne (choroba, zwłaszcza ciężka i przewlekła, stosowanie niektórych leków)
czynniki dziedziczne (wrodzona skłonność do zaburzeń depresyjnych)
diagnostyka depresji:
Lernen beginnen
występuje gdy przez co najmniej dwa tygodnie utrzymują się dwa objawy podstawowe i co najmniej dwa objawy dodatkowe
nasilenie tych objawów w znacznym stopniu utrudnia codzienne funkcjonowanie
podstawowe objawy depresji:
Lernen beginnen
obniżenie nastroju, utrata zainteresowań, nieodczuwanie radości, spadek energii, nadmierna męczliwość
dodatkowe objawy depresji:
Lernen beginnen
utrata wiary w siebie, utrata poczucia własnej wartości, poczucie winy, problemy z pamięcią i koncentracją, zaburzenia snu, spowolnienie lub nadpobudliwość, utrata łaknienia lub nadmierny apetyt, myśli o śmierci i samobójstwie
leczenie depresji:
Lernen beginnen
leczenie farmakologiczne (powodujące przywrócenie właściwego poziomu neuroprzekaźników) powiązane z psychoterapią
profilaktyka depresji:
Lernen beginnen
bliskie, szczere i autentyczne relacje z innymi; dobra relacja ze sobą, zdrowy sen, rozwiązywanie problemów, regularna aktywność fizyczna, sprawienie sobie i innym drobnych przyjemności, dzielenie dużych zadań na mniejsze
układy zaangażowane w powstawanie uzależnień:
Lernen beginnen
układ kary i układ nagrody
układ nagrody -
Lernen beginnen
jest związany z zaspokajaniem potrzeb organizmu, takich jak przyjmowanie pokarmu, wody czy kontakty seksualne czemu towarzyszą pozytywne emocje
układ kary -
Lernen beginnen
funkcjonuje przeciwstawnie do układu nagrody, jego działanie polega przede wszystkim na unikaniu czynników uważanych za szkodliwe
wyzwala on negatywne emocje i odczucia (np. strach, ból, głód)
choroby neurologiczne:
Lernen beginnen
stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, padaczka
stwardnienie rozsiane -
Lernen beginnen
zanikanie osłonki mielinowej, przede wszystkim w rdzeniu kręgowym, móżdżku i nerwach wzrokowych.
Postępujący zanik osłonki powoduje zaburzenia w przewodzeniu impulsów nerwowych, co prowadzi do występowania wielu objawów np.: zaburzeń czuciowych, ruchowych, równowagi, pamięci
choroba Parkinsona -
Lernen beginnen
uszkodzenie komórek nerwowych śródmózgowia, co skutkuje niedoborem dopaminy przez nie wytwarzanej - w efekcie pojawiają się zaburzenia, początkowo spowolnienie ruchowe, później zaburzenia równowagi i trudności z wykonywaniem czynności
z czasem choroba doprowadza do inwalidztwa
choroba Alzheimera -
Lernen beginnen
zanik kory mózgowej - zaburzenia pamięci, wraz z postępem choroby także innych funkcji poznawczych (spostrzegania, uwagi, myślenia), zachowania, mowy i czynności ruchowych
w zaawansowanym stadium chora osoba wymaga stałej opieki
padaczka (epilepsja) -
Lernen beginnen
zaburzenia czynności mózgu spowodowane urazami lub czynnikami genetycznymi. Z powodu nieprawidłowych wyładowań grup neuronów w mózgu następuje utrata świadomości lub przytomności, występują drgawki oraz bezdech
sen -
Lernen beginnen
jeden z warunków prawidłowego funkcjonowania organizmu, jego brak powoduje takie zaburzenia czynności układu nerwowego jak: nerwowość, drżenie rąk, zaburzenia widzenia, trudności z koncentracją
sen wolnofalowy -
Lernen beginnen
faza NREM - nieszybkie ruchy gałek ocznych
sen paradoksalny (czynny) -
Lernen beginnen
faza REM - szybkie ruchy gałek ocznych
fizjologiczne zmiany po zapadnięciu człowieka w sen wolnofalowy:
Lernen beginnen
zwolnienie akcji serca, obniżenie ciśnienia krwi, obniżenie temperatury ciała, zmniejszenie tempa oddychania oraz znaczne spłycenie oddechu, rozkurczu większości mięśni szkieletowych, spowolnienie pracy mięśni gładkich, przyspieszenie gojenia się ran
podczas snu paradoksalnego obserwuje się:
Lernen beginnen
zwiększenie przepływu krwi przez mózg, mniejszą regularność czynności serca i oddychania
sen kończy się fazą paradoksalną
Lernen beginnen
stosunkowo łatwo można się z niej wybudzić
proporcje snu wolnofalowego i paradoksalnego -
Lernen beginnen
75% do 25%
rytmy biologiczne -
Lernen beginnen
okresowe zmiany natężenia procesów biologicznych i fizjologicznych funkcji organizmu
rytmowi dobowemu u człowieka podlegają:
Lernen beginnen
sekwencja stanów czuwania i snu, temperatura ciała, wydzielanie hormonów, pobieranie pokarmu, stężenie glukozy we krwi, wydajność umysłowa

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.