4. Wejście na mielizne. SMCP 72-73

 0    17 Datenblatt    marcinos94
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Jestem na mieliźnie.
Lernen beginnen
I am aground.
Potrzebuję pomocy holownika / pomp.
Lernen beginnen
I require tug assistance / pumps.
Która część twego statku jest na mieliźnie?
Lernen beginnen
What part of your vessel is aground?
Jestem na mieliźnie dziobem / śródokręciem / rufą / całą długością.
Lernen beginnen
I am aground beak / midship / aft / full length.
Ostrzeżenie! Skały nie zaznaczone na mapie na pozycji...
Lernen beginnen
Warning! Uncharted rocks in position...
Ryzyko wejścia na mieliznę podczas niskiej wody.
Lernen beginnen
Risk of grounding at low water.
Wyrzucę ładunek, aby zejść z mielizny.
Lernen beginnen
I will jettison cargo to refloat.
Otrzeżenie! Nie wyrzucaj ładunku klasy IMO!
Lernen beginnen
Warning! Do not jettison IMO-Class cargo!
Kiedy spodziewasz się zejść z mielizny?
Lernen beginnen
When do you expect to refloat?
Spodziewam się zejść z mielizny o ... UTC.
Lernen beginnen
I expect to refloat at ... UTC.
Spodziewam się zejść z mielizny w czasie przypływu.
Lernen beginnen
I expect to refloat when tide rises.
Spodziewam się zejść z mielizny w czasie poprawy pogody.
Lernen beginnen
I expect to refloat when weather improves.
Spodziewam się zejść z mielizny gdy zmniejszy się zanurzenie.
Lernen beginnen
I expect to refloat when draft decreases.
Spodziewam się zejść z mielizny z pomocą holownika.
Lernen beginnen
I expect to refloat with tug assistance.
Czy możesz osadzić statek na mieliźnie?
Lernen beginnen
Can you beach?
Mogę osadzić / osadzę statek na mieliźnie w pozycji...
Lernen beginnen
I can / will beach in position...
Nie mogę osadzić statku na mieliźnie.
Lernen beginnen
I cannot beach.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.