4645 11.04 NZ

 0    13 Datenblatt    Janusz1992
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ash
Lernen beginnen
rzeczownik, popiół
commodity
Health is a social value, not a commercial commodity.
Lernen beginnen
rzeczownik, towar
Zdrowie jest społeczną wartością, a nie towarem.
spare
Lernen beginnen
czasownik, poświęcać, oszczędzać, przymiotnik, zapasowy
cemetery
GRAVEYARD
The family invites you to join them at the cemetery.
Lernen beginnen
rzeczownik, cmentarz
Rodzina zaprasza, by towarzyszyć jej na cmentarzu.
harassment
Lernen beginnen
rzeczownik, nękanie dokuczanie
harass
Lernen beginnen
czasownik, dokuczać dręczyć
deliberately
You don't think I did that deliberately?
Lernen beginnen
przymiotnik, celowo umyślnie
Chyba nie myślisz, że zrobiłem to celowo?
striking
There is striking similarity between them.
Lernen beginnen
przymiotnik, uderzający ogromny
Między nimi jest uderzające podobieństwo
likelihood
It greatly increases the likelihood of accidents.
Lernen beginnen
rzeczownik, prawdopodobieństwo
Poważnie zwiększa to prawdopodobieństwo wypadków.
wheelchair
My wife will not be entering her new home in a wheelchair.
Lernen beginnen
rzeczownik, wózek inwalidzki
Moja żona nie wejdzie do nowego domu na wózku inwalidzkim.
toll
A toll may significantly reduce the demand for road transport
Lernen beginnen
rzeczownik, opłata drogowa lub za rozmowę telefoniczną
Opłata drogowa może znacząco ograniczyć popyt na transport drogowy.
atop
Lernen beginnen
przyimek, na (czymś)
embarassed
Lernen beginnen
przymiotnik, zakłopotany zażenowany

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.