5. Praca _#PLUS_ Oxford Excellence for Matura NEW EXAM BUILDER

 0    55 Datenblatt    oscarinho25
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
pochwalić się, popisać się czymś
Lernen beginnen
show off
zebrać się na odwagę
Lernen beginnen
to pluck up one's courage
wymknąć się
Lernen beginnen
sneak off
zająć się sprawą
Lernen beginnen
pursue the matter
zobowiązanie się do czegoś
Lernen beginnen
commitment to sth
dojeżdżać do pracy
Lernen beginnen
commute to work
nudny zawód, zajęcie
Lernen beginnen
tedious occupation
lista płac
Lernen beginnen
payroll
obniżać się
Nie wygląda na to by wskaźnik bezrobocia w Polsce w najbliższym czasie się obniżył.
Lernen beginnen
come down
The unemployment rate in Poland doesn't seem likely to come down in the near future.
zbankrutować
Lernen beginnen
go bankprut
kilka
Lernen beginnen
several
pozostawać
Lernen beginnen
remain
zwalniać z pracy
Lernen beginnen
lay off
wykwalifikowany
Lernen beginnen
skilled
kończyć gdzieś / jako ktoś [potocznie "lądować"]
Lernen beginnen
end up in sth / end up as sth
zasiłek
Lernen beginnen
dole
dawać sobie radę finansowo, radzić sobie
Lernen beginnen
get by
wiązać koniec z końcem
Lernen beginnen
to make ends meet
komuś jest coś łatwo / trudno zrobić
Trudno mi go zrozumieć
Lernen beginnen
sb find it hard / easy to do sth
I find it hard to understand him.
ograniczać zmniejszać coś (np. spożycie)
Lernen beginnen
cut sth down / cut down on sth
odmawiać, odrzucać
Lernen beginnen
turn down
wymagać
Lernen beginnen
call for
zająć się, objąć obowiązki, poruszać temat
Lernen beginnen
take up
martwić się, przyjmować, podjąć się
Lernen beginnen
take on
zakładać, utworzyć, organizować
Lernen beginnen
set up
na podstawie, w oparciu o
Lernen beginnen
based on
1. wplątywać, wciągać 2. wymagać
Lernen beginnen
involve
powabny, wdzięczny
Lernen beginnen
graceful
haniebny, kompromitujący
Lernen beginnen
disgraceful
piśmienny
Lernen beginnen
literate
niepiśmienny
Lernen beginnen
illiterate
moralny
Lernen beginnen
moral
niemoralny
Lernen beginnen
immoral
zrozumiały
Lernen beginnen
comprehensible
niezrozumiały
Lernen beginnen
incomprehensible
zadowolony
Lernen beginnen
contented
niezadowolony
Lernen beginnen
discontented
zachęcać, namawiać, zalecać, pragnienie
Lernen beginnen
urge
polityka emerytalna
Lernen beginnen
retirement scheme
proponowany
Lernen beginnen
proposed
proponować, przedstawiać
Lernen beginnen
propose
być zwolennikiem kogoś / czegoś; lubić kogoś coś
Lernen beginnen
be keen on sb / sth
ciągle
Lernen beginnen
steadily
gospodarczy, korzystny, rentowny
Lernen beginnen
economic
oszczędny, ekonomiczny
Lernen beginnen
economical
praca w domu
Lernen beginnen
work from home
niezliczony
Lernen beginnen
countless
osiągalny, możliwy do uzyskania
Lernen beginnen
obtainable
elastyczność, łatwość przystosowania się
Lernen beginnen
flexibility
przyznawać (się), przyjmować
Lernen beginnen
admit
zwykle, zazwyczaj, przeciętnie
Lernen beginnen
commonly
uzdolniony, zdolny (do czegoś), dopuszczający możliwość, podatny
są szanse na polepszenie sytuacji
Lernen beginnen
capable
the situationis capable of improvement
kłębek nerwów
Lernen beginnen
bundle of nerves
oddech
weź kilka głębokich oddechów
Lernen beginnen
breath
take a few deep breaths
schludny, czysty
Lernen beginnen
neat

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.