5.4. God bless America

 0    65 Datenblatt    theSGK
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Boże pobłogosław Amerykę(pie
(pieśń narodowa)
Lernen beginnen
God Bless America
osadnik
Lernen beginnen
settler
prześladowanie religijne
Lernen beginnen
religious persecution
purytanie
Lernen beginnen
Puritans
gnębienie, ucisk
Lernen beginnen
oppression
ustanowić
Lernen beginnen
to establish
zabronić
Lernen beginnen
to prohibit
faworyzować
Lernen beginnen
to give favours
swobodne praktykowanie
Lernen beginnen
free practise
sprawy religijne
Lernen beginnen
religious affairs
kościół
Lernen beginnen
church
modlitwa
Lernen beginnen
prayer
kwitnąć
Lernen beginnen
to flourish
ufać
Lernen beginnen
to trust
cześć boska / wyznanie religijne
DWA ZNACZENIA
Lernen beginnen
worship
społeczność
Lernen beginnen
community
akcja charytatywna
Lernen beginnen
charity
potrzebujący
Lernen beginnen
the needy
poczęstunek
Lernen beginnen
treat
różnorodność religijna
Lernen beginnen
religious diversity
wyznanie
Lernen beginnen
denomination
sekta
Lernen beginnen
sect
dominujący, panujący
Lernen beginnen
prevalent
protestantyzm
Lernen beginnen
Protestantism
metodysta
Lernen beginnen
Methodist
prezbiterianin
Lernen beginnen
Presbyterian
baptysta
Lernen beginnen
Baptist
kwakier
Lernen beginnen
Quaker
judaizm
Lernen beginnen
Judaism
katolicyzm
Lernen beginnen
Catholicism
buddyzm
Lernen beginnen
Buddhism
islam
Lernen beginnen
Islam
mormoni
Lernen beginnen
Mormons
prostota życia i ubioru
Lernen beginnen
simplicity of life and dress
teren wiejski
Lernen beginnen
rural area
rezygnować z nowoczesnego życia
Lernen beginnen
to renounce modern life
kara śmierci
Lernen beginnen
death penalty
powstrzymywać się
Lernen beginnen
to abstain
potępiać
Lernen beginnen
to denounce
osoba odmawiająca odbycia obowiązkowej służby wojskowej z powodów religijnych, moralnych lub etycznych
Lernen beginnen
conscientious objector
wiara
Lernen beginnen
faith
uprzedzenie religijne
Lernen beginnen
religious prejudice
wiara w Boga
Lernen beginnen
belief in God
obowiązek
Lernen beginnen
duty
południowa część USA, gdzie ludzie aktywnie działają w życiu kościoła, bardzo konserwatywni w stylu życia i poglądach
Lernen beginnen
Bible Belt
nawrócenie
Lernen beginnen
conversion
kult
Lernen beginnen
cult
duchowieństwo
Lernen beginnen
clergy
prorok
Lernen beginnen
prophet
papież
Lernen beginnen
pope
duchowny, ksiądz
Lernen beginnen
priest
arcykapłan
Lernen beginnen
high priest
kapelan
Lernen beginnen
chaplain
proboszcz
Lernen beginnen
parson
pastor
Lernen beginnen
minister
zakonnica
Lernen beginnen
nun
parafia
Lernen beginnen
parish
klasztor
Lernen beginnen
cloister
zakon żeński
Lernen beginnen
convent
zakon męski
Lernen beginnen
monastery
meczet
Lernen beginnen
mosque
minaret
Lernen beginnen
minaret
nabożeństwo
Lernen beginnen
service
msza
Lernen beginnen
mass
obrządki
Lernen beginnen
ordinances

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.