500 most important Swedish verbs 276 - 300

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to pray
I pray to God.
Lernen beginnen
att be; ber
Jag ber till Gud.
to discuss
We have to discuss every possibility.
Lernen beginnen
att avhandla; avhandlar
Vi måste avhandla varje möjlighet.
to hunt
Is it legal to hunt in Poland?
Lernen beginnen
att jaga; jagar
Är det laglig att jaga i Polen?
to get bored
I'm getting bored.
Lernen beginnen
att bli uttråkad; att blir uttråkad
Jag börjar bli uttråkad.
to collect
30 years ago it was very popular to collect stamps.
Lernen beginnen
att samla; samlar
För 30 år sedan var det jättepopulärt att samla frimärken.
to strike
Nurses strike so the hospitals are working slower.
Lernen beginnen
att strejka; strejkar
Sjuksköterskor strejkar så sjukhus arbetar långsammare.
to shout
They got scared and began shouting.
Lernen beginnen
att skrika; skriker
De blev rädd och började skrika.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Swedish Words: Top 500 Verbs"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.