500 most important Swedish verbs 476 - 500

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to diminish
The number of obese people will diminish in 2020.
Lernen beginnen
att minska; minskar
Antalet överviktiga människor ska minska 2020.
to exceed
The results exceeded my expectations.
Lernen beginnen
att överstiga; överstiger
Resultaten översteg mina förväntningar.
to impose
I hope I'm not imposing...
Lernen beginnen
att inkräkta; inkräktar
Jag hoppas att jag inte inkräktar...
to be astonished
I was astonished by his audacity.
Lernen beginnen
att förvåna; förvånar
Hans framfusighet förvånade henne.
to undo
Could you help me undo the buttons?
Lernen beginnen
att knäppa upp; knäpper upp
Kan du hjälpa mig att knäppa upp knappar?
to foresee
You should have foreseen the consequences of your actions.
Lernen beginnen
att förutse; förutser
Du skulle förutse dina åtgärders följderna.
to wash up
Wash up after the dinner.
Lernen beginnen
att diska; diskar
Diska efter lunchen.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Swedish Words: Top 500 Verbs"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.