53 Word building 1 - How much are you worth?

 0    72 Datenblatt    monikkape
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
consider
Lernen beginnen
rozważać, rozpatrywać, brać pod uwagę
consideration
Lernen beginnen
namysł, rozwaga / zrozumienie, wyrozumiałość / wynagrodzenie, opłata
regard
Lernen beginnen
szacunek (do kogoś), poważanie / mieć wzgląd, brać pod uwagę / cenić, szanować, poważać (kogoś)
regardless
Lernen beginnen
pomimo tego, mimo wszystko, i tak
general
Lernen beginnen
ogólny
generally
Lernen beginnen
generalnie, ogólnie, zwykle
responsible
Lernen beginnen
odpowiedzialny
responsibility
Lernen beginnen
odpowiedzialność
irresponsible
Lernen beginnen
nieodpowiedzialny
be responsible to somebody
Lernen beginnen
odpowiadać przed kimś
responsible to somebody
Lernen beginnen
odpowiedzialny wobec kogoś
value = worth
Lernen beginnen
wartość / cenić, cenić sobie / wyceniać, oszacować cenę
valuable
Lernen beginnen
wartościowy, cenny (warty dużo pieniędzy) / cenny, wartościowy (przydatny)
worthless
Lernen beginnen
bezwartościowy
valuables
Lernen beginnen
kosztowności, wartościowe przedmioty
sell / sold / sold
Lernen beginnen
sprzedać, sprzedawać
seller
Lernen beginnen
sprzedawca / produkt (w sprzedaży)
satisfy
Lernen beginnen
satysfakcjonować / zaspokajać (potrzeby, pragnienia)
satisfaction
Lernen beginnen
satysfakcja
argue
Lernen beginnen
sprzeczać się, kłócić się / uzasadniać, argumentować, twierdzić
argument
Lernen beginnen
argument
argue for sth
Lernen beginnen
argumentować za czymś
argue with sb about sth
Lernen beginnen
spierać się z kimś o coś, kłócić się z kimś o coś
repeat
Lernen beginnen
powtarzać, powiedzieć coś ponownie / powtórka, powtórzenie / poprawkowy
repetitive
Lernen beginnen
monotonny, nużący (o czynności) / powtarzający się, powtarzalny
repeatability
Lernen beginnen
powtarzalność
repeatedly
Lernen beginnen
ciągle, raz za razem, wielokrotnie
true
Lernen beginnen
prawdziwy (zgodny z rzeczywistością) / precyzyjnie, prosto (np. lecieć, stać)
untrue
Lernen beginnen
fałszywy, nielojalny, nieprawdziwy / nieprawda
true to sb
Lernen beginnen
lojalny wobec kogoś, wierny komuś
true for sb
Lernen beginnen
prawdziwe dla kogoś
true od sb
Lernen beginnen
prawdziwe w przypadku kogoś
truth
Lernen beginnen
prawda / prawdziwość
get to the truth
Lernen beginnen
dotrzeć do prawdy, dowiedzieć się prawdy
in truth
Lernen beginnen
w rzeczywistości
truth in sth
Lernen beginnen
prawdziwość czegoś
truthful
Lernen beginnen
prawdomówny (o osobie) / szczery (o odpowiedzi), zgodny z prawdą (np. o zeznaniu) / wierny (o portrecie)
truthfully
Lernen beginnen
szczerze, zgodnie z prawdą
truthfulness
Lernen beginnen
prawdomówność, prawdziwość (np. słów)
relate
Lernen beginnen
odnosić się (do czegoś), dotyczyć (czegoś) / łączyć (dwie różne rzeczy), powiązać (coś ze sobą), wykazać związek
relate to sb
Lernen beginnen
odnoszą się do sb / odnosić się do kogoś, być powiązanym z kimś / rozumieć kogoś, znajdować z kimś wspólny język
relate to sth
Lernen beginnen
odnosić się do czegoś
relatedness
Lernen beginnen
związek (między dwiema rzeczami), powiązanie (ze sobą) / pokrewieństwo (przez małżeństwo lub krew)
relatively
Lernen beginnen
relatywnie, stosunkowo, względnie
finance
Lernen beginnen
finanse / finanse, zarządzanie finansami (przez rządy, organizacje, itp.)
financial
Lernen beginnen
finansowy
capital
Lernen beginnen
stolica / duża litera, wielka litera, wersalik
award
Lernen beginnen
nagroda (rzecz lub pieniądze dawane komuś w nagrodę)
reward
Lernen beginnen
nagroda, nagroda pieniężna (pieniądze, które policja wypłaca komuś kto udziela im informacji na temat przestępstwa)
prize
Lernen beginnen
nagroda, wygrana (rzecz dawana komuś w nagrodę)
undoubtedly
Lernen beginnen
niewątpliwie, bez wątpienia
undoubted
Lernen beginnen
niezaprzeczalny (np. talent), niewątpliwy
psychic = psychical
Lernen beginnen
paranormalny, parapsychologiczny / psychiczny
wage
Lernen beginnen
płaca, zarobki (wypłacane za wykonaną pracę, np. co tydzień) / płaca, zarobki (dla pracownika najemnego)
whatever
Lernen beginnen
cokolwiek, wszystko co (spośród jakichś rzeczy) / cokolwiek (nieważne co)
traditionally
Lernen beginnen
tradycyjnie, zazwyczaj
think / thought / thought
Lernen beginnen
myśleć, sądzić, uważać
vocation
Lernen beginnen
powołanie / zawód
by vocation
Lernen beginnen
z powołania
carry sth out = carry out sth
Lernen beginnen
przeprowadzać coś (eksperyment, badanie), realizować coś, wykonywać coś (np. zlecenia) / zrealizować coś, wprowadziać coś w życie (np. plan)
takeaway = takeout = carry-out
Lernen beginnen
jedzenie na wynos / restauracja z posiłkami na wynos
proportion
Lernen beginnen
odsetek
since
Lernen beginnen
ponieważ, jako że, skoro / od kiedy, odkąd
occupation
Lernen beginnen
zawód / zajęcie (w czasie wolnym) / okupacja (np. wojskowa, polityczna) / zajmowanie (mieszkania, domu)
occupy
Lernen beginnen
zajmować (np. miejsce) / urzędować w (np. biurze)
yet
Lernen beginnen
już (w pytaniach); jeszcze (w przeczeniach; używane, aby omówić coś oczekiwanego lub mającego nastąpić) / jeszcze (używane z przymiotnikami, np. jeszcze większy) / jak dotąd (np. największy sukces jak dotąd) / ale, mimo to
useful
Lernen beginnen
użyteczny, pożyteczny, przydatny
be useful to somebody
Lernen beginnen
przydać się komuś (być dla kogoś użytecznym)
usefulness
Lernen beginnen
użyteczność, przydatność
social
Lernen beginnen
społeczny, socjalny (odnoszący się do społeczeństwa) / towarzyski (lubiący spotykać ludzi) / opieka społeczna
asocial
Lernen beginnen
nietowarzyski, aspołeczny
socially
Lernen beginnen
społecznie, socjalnie / towarzysko

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.