55 Word building 3 - Gestures

 0    75 Datenblatt    monikkape
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
suspect = guess = suppose
Lernen beginnen
podejrzewać / podejrzany (osoba podejrzana o coś)
suspicion
Lernen beginnen
podejrzenie / nieufność
suspicious
Lernen beginnen
podejrzany / podejrzliwy / nieufny
move = shift
Lernen beginnen
przenosić, przesuwać, poruszać
movement
Lernen beginnen
ruch (grupa ludzi) / ruch (poruszenie się)
conscious
Lernen beginnen
świadomy (czegoś) / przytomny, świadomy
unconscious
Lernen beginnen
nieprzytomny / nieświadomy / niezamierzony
unconsciously
Lernen beginnen
bezwiednie, nieświadomie
unconsciousness
Lernen beginnen
nieprzytomność, brak świadomości, omdlenie
subconscious
Lernen beginnen
podświadomość / podświadomy (np. niepokój)
bore
Lernen beginnen
nudzić (kogoś, np. zbyt długą opowieścią) / nudziarstwo, nuda (coś co nie jest interesujące) / nudziarz
boredom
Lernen beginnen
nuda, znudzenie
patient
Lernen beginnen
cierpliwy / pacjent, pacjentka
impatient
Lernen beginnen
niecierpliwy
patience
Lernen beginnen
cierpliwość / wytrzymałość
nervous
Lernen beginnen
zdenerwowany (odczuwający niepokój), nerwowy (np. atmosfera)
nervousness
Lernen beginnen
nerwowość, zdenerwowanie, obawa, niepokój, skrępowanie
nervously
Lernen beginnen
nerwowo
nervous about sth
Lernen beginnen
zdenerwowany czymś
wide
Lernen beginnen
szeroki
widely
Lernen beginnen
znacznie, bardzo (np. różnić się) / szeroko (np. otwarty) / powszechnie, szeroko (np. dostępny, znany)
sygnify = indicate
Lernen beginnen
oznaczać, znaczyć / dawać do zrozumienia (coś), wyrażać (np. opinię)
significant
Lernen beginnen
znaczący, znaczny (zauważalny) / ważny, istotny
significance
Lernen beginnen
ważność, doniosłość (np. wydarzenia) / znaczenie (np. wypowiedzi), sens (np. słów)
approve
Lernen beginnen
aprobować, zatwierdzać, akceptować, przyjmować
approval
Lernen beginnen
zgoda, zatwierdzenie, potwierdzenie (gdy coś zostaje zaakceptowane) /aprobata, uznanie
offend
Lernen beginnen
urazić, urażać, obrazić, obrażać (ranić)
offender
Lernen beginnen
przestępca / winowajca / sprawca (np. wypadku)
offensive
Lernen beginnen
obraźliwy, chamski, ordynarny / ofensywa, atak militarny
intend
Lernen beginnen
zamierzać (mieć zamiar coś zrobić)
intention
Lernen beginnen
intencja, zamiar
admire
Lernen beginnen
podziwiać, patrzyć z podziwem, zachwycać się
admiration
Lernen beginnen
zachwyt, podziw
admirable
Lernen beginnen
godny podziwu, zachwycający
admirably
Lernen beginnen
w sposób godny podziwu, niezwykle, nad podziw
admiringly
Lernen beginnen
z podziwem, z zachwytem
gesture / gesticulate
Lernen beginnen
gest / gest (czyn lub słowa) / zrobić gest, wykonać gest (np. skinąć głową), gestykulować
ancient
Lernen beginnen
starożytny
proverb
Lernen beginnen
przysłowie
stomach
Lernen beginnen
brzuch / żołądek
laugh
Lernen beginnen
śmiać się, zaśmiać się / śmiech
give sth away
Lernen beginnen
rozdawać coś, oddawać coś za darmo / wydawać coś, zdradzać coś (np. sekret)
fidgeting
Lernen beginnen
wiercenie się, kręcenie się
fidget with sth
Lernen beginnen
bawić się czymś (np. długopisem)
fidget about
Lernen beginnen
kręcić się, wiercić się
laught at sb/sth
Lernen beginnen
śmiać się z kogoś / czegoś, wyśmiewać kogoś / coś
drumming
Lernen beginnen
granie na bębnach
drum
Lernen beginnen
bębnić (grać na bębnach) / bęben (instrument muzyczny)
tend to sth
Lernen beginnen
pilnować czegoś, doglądać czegoś, zajmować się czymś
tend to sb
Lernen beginnen
opiekować się kimś, zajmować się kimś, troszczyć się o kogoś
tend
Lernen beginnen
mieć tendencje, mieć skłonności (zazwyczaj coś robić, zazwyczaj jakimś być) / zajmować się, doglądać
indicate = show
Lernen beginnen
wskazywać (istnienie lub prawdziwość czegoś)
adjust
Lernen beginnen
dostosowywać, modyfikować (zmieniać coś, aby nadawało się do jakiegoś celu) / przystosowywać się, dopasowywać się (do jakiejś sytuacji)
adjustment
Lernen beginnen
regulacja, nastawienie, dostrojenie (drobna zmiana poprawiająca działanie czegoś) / modyfikacja, zmiana (np. czyjegoś zachowania) / przystosowanie, dostosowanie, przysposobienie
tie
Lernen beginnen
krawat
betraying
Lernen beginnen
zdradzanie
betray
Lernen beginnen
zdradzić (np. przyjaciela, żonę) / zdradzić, ujawnić, dać poznać (np. emocje, wzruszenie)
obvious
Lernen beginnen
oczywisty
obviously
Lernen beginnen
oczywiście, w oczywisty sposób, wyraźnie, najwyraźniej
recognised = recognized
Lernen beginnen
uznany / autoryzowany
recognise = recognize
Lernen beginnen
rozpoznawać (kogoś, coś) / uznawać, rozpoznawać ważność czegoś (w świetle prawa)
recognisable = recognizable
Lernen beginnen
rozpoznawalny
vary
Lernen beginnen
zmieniać się / różnic się
the thumbs up
Lernen beginnen
Kciuki w górę
thumb
Lernen beginnen
kciuk
sign indictment
Lernen beginnen
podpisywać akt oskarżenia
indictment
Lernen beginnen
oskarżenie, akt oskarżenia
obscene
Lernen beginnen
obsceniczny, nieprzyzwoity (np. film, żart) / nieprzyzwoity (np. propozycja)
at this point
Lernen beginnen
w tym miejscu, punkcie, momencie, na tym etapie
stare
Lernen beginnen
wpatrywać się, gapić się / utkwione na kimś lub na czymś spojrzenie
staring
Lernen beginnen
wpatrzone (o oczach)
rudely
Lernen beginnen
niegrzecznie, brutalnie / topornie, prymitywnie
rudeness
Lernen beginnen
niegrzeczność, nieuprzejmość, gburowatość
gazing
Lernen beginnen
wpatrywanie się intensywnie
gaze
Lernen beginnen
wpatrywać się intensywnie / wpatrywanie, intensywne spojrzenie

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.