56 Word building 4 - A young woman talks ambition

 0    66 Datenblatt    monikkape
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
able
Lernen beginnen
zdolny (do czegoś), będący w stanie (zrobić coś), mający umiejętność (robienia czegoś)
unable
Lernen beginnen
niezdolny, nie będący w stanie (czegoś zrobić)
ability
Lernen beginnen
zdolność (robienia czegoś, np. chodzenia) / umiejętność, zdolność
commit
Lernen beginnen
popełniać, dopuszczać się / angażować się, związywać się (romantycznie) / przeznaczać, poświęcać (np. pieniądze, czas)
commitment
Lernen beginnen
poświęcenie, oddanie / zobowiązanie
succeed
Lernen beginnen
odnieść sukces (w czymś), osiągnąć cel / następować (po kimś, czymś), objąć stanowisko (po kimś)
succeed in sth = succeed in doing sth
Lernen beginnen
udawać się (coś zrobić), osiągać coś
successful
Lernen beginnen
skuteczny, efektywny / udany, zakończony powodzeniem
successfully
Lernen beginnen
z powodzeniem, skutecznie
unsuccessful
Lernen beginnen
bezowocny, nieudany (plan), odrzucony (kandydat)
high
Lernen beginnen
wysoki
highly
Lernen beginnen
wysoko / wysoce, w wysokim stopniu, bardzo
height
Lernen beginnen
wysokość / wzrost
promote
Lernen beginnen
dawać awans, awansować / promować, propagować, krzewić / promować, reklamować (np. książkę) / awansować (w sporcie)
promotion
Lernen beginnen
awans / promocja (reklamowanie czegoś) / propagowanie, wspieranie
get promoted = get a promotion
Lernen beginnen
dostać awans
compete
Lernen beginnen
konkurować
competitive
Lernen beginnen
oparty na rywalizacji, zmuszający do rywalizacji, wymagający rywalizacji / ambitny, lubiący współzawodnictwo / konkurencyjny (np. cena, oferta)
competitivity
Lernen beginnen
konkurencyjność
competitiveness
Lernen beginnen
konkurencyjność (np. firmy) / duch rywalizacji, duch współzawodnictwa
competition
Lernen beginnen
konkurencja, rywalizacja / zawody, konkurs
the competition
Lernen beginnen
konkurencja (firmy lub osoby z którymi konkuruje się na rynku)
certain = sure
Lernen beginnen
pewien, pewny (przekonany o czymś) /niektórzy, pewni
certainly = surely = definitely
Lernen beginnen
z pewnością, na pewno
certainly = sure
Lernen beginnen
oczywiście (używane jako wyrażenie zgody na coś)
certainly not
Lernen beginnen
absolutnie nie; oczywiście, że nie
almost certainly
Lernen beginnen
prawie na pewno
most certainly
Lernen beginnen
oczywiście
for certain = for sure
Lernen beginnen
na pewno
uncertain = unsure
Lernen beginnen
niepewny (gdy ktoś jest niepewny na temat czegoś)
worth
Lernen beginnen
wartość (moralna, praktyczna, finansowa)
be worth sth = be worth doing sth
Lernen beginnen
być godzien czegoś, być wart czegoś / być wartym zrobienia czegoś
worthwile
Lernen beginnen
wartościowy, opłacalny / wart zachodu, wart trudu
doubt
Lernen beginnen
wątpliwość / wątpić
undoubtedly
Lernen beginnen
niewątpliwie, bez wątpienia
undoubted
Lernen beginnen
niezaprzeczalny (np. talent), niewątpliwy
wild
Lernen beginnen
dziki
fulfill
Lernen beginnen
spełniać (np. warunek), realizować, wykonywać (zadanie), zaspokajać (potrzebę
fullfiling
Lernen beginnen
dający satysfakcję, udany
fulfilled
Lernen beginnen
spełniony, zadowolony, zaspokojony
likely
Lernen beginnen
prawdopodobny, przypuszczalny / prawdopodobnie, przypuszczalnie
most likely
Lernen beginnen
najprawdopodobniej
quite likely
Lernen beginnen
całkiem możliwe
be likely to do sth
Lernen beginnen
móc coś zrobić, być zdolnym coś zrobić
likeliness = likelihood
Lernen beginnen
prawdopodobieństwo
unlikely
Lernen beginnen
mało prawdopodobny, nieprawdopodobny, wątpliwy
have enough of sth
Lernen beginnen
mieć dość, mieć dosyć (czegoś)
ambition
Lernen beginnen
ambicja / dążenie, pragnienie
get to the top
Lernen beginnen
dostać się na szczyt
make a commitment = commit oneself =
Lernen beginnen
zobowiązywać się, angażować się
make a commitment to do sth
Lernen beginnen
zobowiązać się do wykonania czegoś
weekly targets
Lernen beginnen
tygodniowe cele
achieve = reach
Lernen beginnen
osiągać, zdobywać (np. cel, dobre rezultaty, sukces)
achievable
Lernen beginnen
osiągalny, możliwy do osiągnięcia
achievement
Lernen beginnen
osiągnięcie / dokonanie, osiągnięcie
major
Lernen beginnen
ważny, znaczny, podstawowy / główny
majority
Lernen beginnen
większość
come into
Lernen beginnen
wchodzić, wejść
attitude
Lernen beginnen
nastawienie, stosunek, stanowisko (do czegoś, wobec czegoś) / postawa, zachowanie
attitude towards sb
Lernen beginnen
nastawienie do kogoś
attitude to / towards sth
Lernen beginnen
nastawienie do czegoś
life / live
Lernen beginnen
życie / żyć
once = one time
Lernen beginnen
raz, jeden raz, jednokrotnie / kiedyś, dawniej
beyond
Lernen beginnen
poza / za (czymś), po drugiej stronie (czegoś), poza
as to
Lernen beginnen
co do, jeśli chodzi o
one day = some day
Lernen beginnen
któregoś dnia, pewnego dnia

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.