57 Word building 5 - Sharing

 0    62 Datenblatt    monikkape
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
sharing
Lernen beginnen
wspólne dzielenie, wspólne korzystanie z czegoś
endless
Lernen beginnen
niewyczerpany, niezliczony, nieograniczony (np. cierpliwość, zasoby) / niekończący się, wieczny, bezkresny (np. poszukiwania, droga, pustynia) / bez końca (np. pas, łańcuch)
end = finish
Lernen beginnen
koniec (np. jakiegoś wydarzenia, spotkania, opowieści) / zakończenie / kończyć, zakończyć (coś)
compare
Lernen beginnen
porównywać / stopniować (przymiotnik lub przysłówek)
compare sb with / to sb
Lernen beginnen
porównywać kogoś z kimś
compare sth with / to sth
Lernen beginnen
porównywać coś z czymś, porównywać coś do czegoś
comparison
Lernen beginnen
porównanie
comparable
Lernen beginnen
porównywalny
comparable to sth
Lernen beginnen
porównywalny z czymś, podobny do czegoś
marry
Lernen beginnen
poślubiać, ożenić się, wyjść za mąż
married
Lernen beginnen
żonaty, zamężna
unmarried
Lernen beginnen
niezamężna, nieżonaty
be unmarried
Lernen beginnen
być stanu wolnego
be married to sb
Lernen beginnen
być czyimś mężem, być czyjąś żoną
get married
Lernen beginnen
pobrać się, wziąć ślub
marriage
Lernen beginnen
małżeństwo, mariaż / ślub, zaślubiny
advertise
Lernen beginnen
reklamować, promować / ogłaszać, anonsować / obwieszczać, zawiadamiać
advertisment = advert
Lernen beginnen
reklama / ogłoszenie, obwieszczenie, anons
advertising
Lernen beginnen
reklama (jako branża) / reklamowy
compatible
Lernen beginnen
zgodny, kompatybilny
incompatible
Lernen beginnen
rozbieżny, niedobrany, sprzeczny (np. o charakterach, poglądach) / niezgodny, nie dający się pogodzić / niekompatybilny (w informatyce)
compatibility = compatibleness
Lernen beginnen
zgodność, kompatybilność
compatible with sth = compliant with sth
Lernen beginnen
zgodny z czymś
compatibly
Lernen beginnen
zgodnie / kompatybilnie
dispense
Lernen beginnen
dyspensować, rozdzielać / zapewniać (np. leki)
dispensable
Lernen beginnen
zbędny, zbyteczny / podlegający dyspensie
indispensable
Lernen beginnen
nieodzowny, niezbędny, konieczny, niezastąpiony
refer
Lernen beginnen
oblać kogoś (na egzaminie)
refer to sb
Lernen beginnen
odnosić się do kogoś / wspominać o kimś, mówić o kimś, nazywać kogoś, zwracać się do kogoś (w określony sposób)
refer to sth = make reference to sth
Lernen beginnen
odnosić się do czegoś, nawiązywać do czegoś / wspominać o czymś, mówić o czymś
reference
Lernen beginnen
odniesienie, odwołanie, nawiązanie / odwołać się, cytować
have reference to sb
Lernen beginnen
odnosić się do kogoś
references
Lernen beginnen
referencje, listy referencyjne
signify
Lernen beginnen
oznaczać, znaczyć / dawać do zrozumienia (coś), wyrażać (np. opinię) / mieć znaczenie
significant = considerable
Lernen beginnen
znaczący, znaczny (zauważalny)
significant = important
Lernen beginnen
ważny, istotny
insignificant
Lernen beginnen
mało znaczący, nieistotny
rare / rarer / the rarest = uncommon
Lernen beginnen
rzadki
rarely = seldom
Lernen beginnen
rzadko
bear / borne / born = stand
Lernen beginnen
ścierpieć (coś), znieść (coś), wytrzymać (coś)
can't bear sth = can't stomach sth = can't stand sth
Lernen beginnen
nie móc czegoś znieść, nie trawić czegoś, nie tolerować czegoś
endure
Lernen beginnen
znosić, cierpieć, wytrzymać, przetrzymać (np. ból, biedę)
bearable
Lernen beginnen
znośny
unbearable
Lernen beginnen
nieznośny (o osobie), nie do wytrzymania, nie do zniesienia (o bólu, cierpieniu)
bearably
Lernen beginnen
znośnie
life (pl - lives) / live
Lernen beginnen
życie / żyć
long / lenght
Lernen beginnen
długi / długość, czas trwania (np. filmu), dystans
judge
Lernen beginnen
sędzia (w sądzie) / osądzać, sądzić / roztrzygać
referee
Lernen beginnen
sędzia (sportowy)
judging
Lernen beginnen
osądzanie, sądzenie
suitable = fit = fitting
Lernen beginnen
odpowiedni, nadający się
unsuitable
Lernen beginnen
nieodpowiedni, niestosowny, niewłaściwy
indeed
Lernen beginnen
w rzeczy samej, rzeczywiście, istotnie, faktycznie (używane do podkreślenia, że coś jest prawdą) / naprawdę, zaiste (używane jako podkreślenie "very")
specify
Lernen beginnen
precyzować, uściślać / wyszczególniać, wymieniać
provide
Lernen beginnen
dostarczać, zaopatrywać, zapewniać
revealed
Lernen beginnen
objawiony / ujawniony
reveal
Lernen beginnen
wyjawiać, ujawniać / odsłaniać
let's face it
Lernen beginnen
spójrzmy prawdzie w oczy
outset
Lernen beginnen
początek, na początku czegoś
turn out
Lernen beginnen
okazać się / przychodzić, pojawiać się
delight
Lernen beginnen
rozkosz / wielka przyjemność / zachwyt / zachwycić, zachwycać
nightmare
Lernen beginnen
koszmar (sen) / koszmar (trudne doświadczenie)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.