58 Word building 6 - Fortune Telling

 0    53 Datenblatt    monikkape
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
fortune-telling
Lernen beginnen
wróżenie przyszłości, wróżbiarstwo
science
Lernen beginnen
nauka, dyscyplina naukowa / nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, przyroda (przedmiot szkolny)
scientist
Lernen beginnen
naukowiec
scientific
Lernen beginnen
naukowy
decide
Lernen beginnen
postanowić, zdecydować, zdecydować (się coś zrobić)
decision
Lernen beginnen
postanowienie, decyzja
sense
Lernen beginnen
czuć, wyczuwać, przeczuwać / wyczuć, wykrywać (np. maszyna, detektor) / odczucie, poczucie (np. ulgi) / zmysł, poczucie (np. humoru) / zmysł (np. smaku, zapachu) / rozum, rozsądek
sensibly
Lernen beginnen
mądrze, rozważnie, z sensem
sensible = reasonable
Lernen beginnen
rozsądny, sensowny
popular
Lernen beginnen
popularny / powszechny
popularity
Lernen beginnen
popularność
gain popularity
Lernen beginnen
zyskać popularność
tell / telling
Lernen beginnen
powiedzieć, mówić (coś komuś), informować / opowiadanie (czynność)
know / knew / known
Lernen beginnen
wiedzieć / znać / umieć / poznawać
knowledge
Lernen beginnen
wiedza
acquaint
Lernen beginnen
zaznajomić, zapoznać (kogoś z kimś)
acquaintance
Lernen beginnen
znajomość (gdy znamy jakąś osobę, zwykle powierzchownie)
accurate
Lernen beginnen
dokładny, precyzyjny / poprawny, wierny (np. kopia)
accuracy
Lernen beginnen
dokładność, precyzyjność
inaccuracy
Lernen beginnen
niedokładność, nieścisłość
predict
Lernen beginnen
przewidywać
prediction
Lernen beginnen
przepowiadanie, proroctwo, wróżba, prognoza / przewidywanie, prognozowanie
make a prediction about sth
Lernen beginnen
przepowiadać coś
predictable
Lernen beginnen
przewidywalny
unpredictable
Lernen beginnen
niemożliwy do przewidzenia, nieprzewidywalny
mystery
Lernen beginnen
tajemnica, zagadka (np. o wydarzeniu) / tajemniczość / tajemniczy
mysterious
Lernen beginnen
tajemniczy, zagadkowy
mysteriously
Lernen beginnen
tajemniczo, w tajemniczy sposób
easy
Lernen beginnen
easy / easier / the easiest
easily
Lernen beginnen
z łatwością, bez trudu
likely = probable
Lernen beginnen
prawdopodobny, przypuszczalny / prawdopodobnie, przypuszczalnie
likelihood = likeliness
Lernen beginnen
prawdopodobieństwo
rational
Lernen beginnen
racjonalny (o decyzji), rozsądny (o osobie) / rozumny (posiadający umiejętność podejmowania decyzji)
rationality
Lernen beginnen
racjonalność / rozsądek
investigation
Lernen beginnen
dochodzenie, śledztwo / badanie
investigate
Lernen beginnen
prowadzić dochodzenie / badać, dociekać
in other words
Lernen beginnen
innymi słowy
act
Lernen beginnen
działać, przystępować do działania / grać, udawać, sprawiać wrażenie
as a result of sth
Lernen beginnen
w wyniku czegoś, jako rezultat czegoś
brain
Lernen beginnen
mózg
horoscope
Lernen beginnen
horoskop
palm
Lernen beginnen
dłoń (jej wewnętrzna część) / ukryć w dłoni, ukrywać w dłoni / przekupić, dać łapówkę / palma, drzewo palmowe
try out sth = try sth out
Lernen beginnen
wypróbować coś
newfound
Lernen beginnen
nowo odkryty
amazed
Lernen beginnen
zdumiony
amazing
Lernen beginnen
zdumiewający, niezwykły, niesamowity
palmistry
Lernen beginnen
chiromancja, wróżenie z dłoni
guesswork
Lernen beginnen
domysły, przypuszczenia
on my part = on somebody's part = on the part of somebody
Lernen beginnen
z czyjejś strony
after all
Lernen beginnen
mimo wszystko, w końcu, ostatecznie
victim
Lernen beginnen
ofiara (przestępstwa, napadu)
assess
Lernen beginnen
oszacowaćoceniać, wyceniać, oszacowywać, określać (np. wartość czegoś)
assessment = evaluation = estimation
Lernen beginnen
ocena, oszacowanie / wycena

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.