6. Company law 2

 0    30 Datenblatt    amemikos
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
firma prywatna
Lernen beginnen
private company
ograniczony- skrót (dopisek w nazwach spółek z o.o.)
Lernen beginnen
limited- Ltd.
publiczna spółka akcyjna
Lernen beginnen
public limited company (PLC)
giełda papierów wartościowych
Lernen beginnen
stock exchange
sprawozdanie kwartalne
Lernen beginnen
quarterly report
obrót (finansowy w firmie)
Lernen beginnen
turnover
zysk brutto
Lernen beginnen
gross profit
zysk netto
Lernen beginnen
net profit
spółka giełdowa
Lernen beginnen
quoted company
sprawozdanie tymczasowe, sprawozdanie wstępne
Lernen beginnen
interim report
sprawozdanie roczne
Lernen beginnen
annual report
walne zgromadzenie akcjonariuszy
Lernen beginnen
Annual General Meeting (AGM) / AmE: Annual Meeting of Stockholders
nadzwyczajne walne zgromadzenie (wspólników lub akcjonariuszy)
Lernen beginnen
Extraordinary General Meeting (EGM) / AmE: Special Meeting
obrót publiczny
Lernen beginnen
publicly traded
odpowiednik, ekwiwalent, równowartość
Lernen beginnen
equivalent
zarejestrowany
Lernen beginnen
registered
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Lernen beginnen
The Securities and Exchange Commission (SEC)
firma notowana na giełdzie
Lernen beginnen
listed company
przychody ze sprzedaży
Lernen beginnen
sales revenue
pomniejszony
Lernen beginnen
less
wynik, osiągnięcie, występ
Lernen beginnen
performance
treść, zawartość
Lernen beginnen
content
przyjąć, akceptować, uznać
Lernen beginnen
accept
odrzucić
Lernen beginnen
reject
wymiana, zastąpienie
Lernen beginnen
replacement
przeprowadzić coś, zrealizować coś, wykonywać coś
Lernen beginnen
carry out something
kryzys
Lernen beginnen
crisis
twierdzić że, utrzymywać, domagać się, żądać, rościć sobie prawo
Lernen beginnen
claim + that
źle przeprowadzić (np. jakąś operację), działać na czyjąś szkodę
Lernen beginnen
misconduct
wyjaśnienie
Lernen beginnen
explanation

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.