6.12 emailwords

 0    6 Datenblatt    kkawka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
intangible
Lernen beginnen
rzecz trudna do opisania, nienamacalna
Creativity is one of the intangibles we need to look for in a good employee.
Lernen beginnen
Kreatywność jest jedną z rzeczy niematerialnych, których powinniśmy szukać u dobrego pracownika.
keep sb in the loop
Lernen beginnen
informować kogoś o ważnych sprawach albo decyzjach
How can you expect your team to understand the situation if you don't keep them in the loop!
Lernen beginnen
Niby jak Twój zespół ma rozumieć tę sytuację jak nie informujesz ich o ważnych sprawach!
acumen
Lernen beginnen
bystrość, przenikliwość
I'm impressed by her business acumen
Lernen beginnen
Jestem pod wrażeniem jej bystrości biznesowej.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.