6C Perfect day

 0    13 Datenblatt    amemikos
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
mieć dość
Mam dosyć sprzątania twojego pokoju!
Lernen beginnen
have enough of
I have enough of cleaning your room!
dreszcz, drżenie
Myślę, że będziesz miała dreszczyk emocji podczas skoku na bungee.
Lernen beginnen
thrill
I think you will have a thrill during a bungee jump.
pod nadzorem, pod przewodnictwem
Muszę przygotować ten raport pod nadzorem mojego szefa.
Lernen beginnen
under the guidance of
I must prepare this report under the guidance of my boss.
zakończyć coś w satysfakcjonujący sposób
Zakończyliśmy miło wieczór poprzez kupienie drinka.
Lernen beginnen
to round the something off
We rounded off the evening by buying a drink.
starożytny
Ten tekst jest starożytny.
Lernen beginnen
ancient
This text is ancient.
wycieczka (bardziej oficjalnie niż trip)
Wycieczka była bardzo ekscytująca.
Lernen beginnen
excursion
The excursion was very exciting.
zachód słońca
Zachód słońca był bardzo spektakularny.
Lernen beginnen
sun set
Sun set was very spectacular.
główna atrakcja, podkreślić, uwydatnić
Głównym punktem dnia było zwiedzanie muzeum.
Lernen beginnen
highlight of
The main highlight of day was museum trip.
otoczony czymś
Dom otoczony jest pięknym lasem.
Lernen beginnen
surrounded by something
The house is surrounded by beautiful forest.
zapadający w pamięć, godny do zapamiętania
Jaka była twoja najbardziej pamiętna chwila twojego życia?
Lernen beginnen
memorable
What was your most memorable moment on your life?
zapierające dech w piersi widoki
Widok na tę górę zapierał dech w piersiach.
Lernen beginnen
breathtaking views
The view on this mountain was breathtaking.
szanowny, poważny, godny szacunku, dobry poziom
On był szanowanym biznesmenem.
Lernen beginnen
respectable
He was a respectable businessman.
port, przystań, zatoka
Łodzie są zakotwiczone w porcie.
Lernen beginnen
harbour
Boats are anchor in the harbour.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.