7-8/20

 0    48 Datenblatt    LanguageGene
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
clear conscience, guilty conscience
Lernen beginnen
čisté svědomí, vinné svědomí
churn out
Lernen beginnen
chrlit
customary
Lernen beginnen
obvyklý
noxious factors
Lernen beginnen
škodlivé faktory
goof off
Lernen beginnen
poflakovat se
cringeworthy
Lernen beginnen
povrchní, trapný
cringe
Lernen beginnen
krčit se
law enforcement
Lernen beginnen
bezpečnostní složky
containment measures
Lernen beginnen
ochranná opatření
containment
Lernen beginnen
zadržování
refuge
Lernen beginnen
útočiště
residential care
Lernen beginnen
ústavní péče
beam with pride
Lernen beginnen
dmout se pýchou
fall on deaf ear
Lernen beginnen
nepadnout na úrodnou půdu
hassle
Lernen beginnen
obtěžovat někoho
offence against
Lernen beginnen
trestný čin proti
sternly
Lernen beginnen
přísně
allegation
Lernen beginnen
tvrzení
allegations
Lernen beginnen
obvinění
pry into sth
Lernen beginnen
slídit v něčem
backlash against something
Lernen beginnen
odpor proti něčemu
backlash
Lernen beginnen
zpětná reakce
animated
Lernen beginnen
živý
pet peeve
Lernen beginnen
osobní drama, úzkost
cameo appearance
Lernen beginnen
hostovat, účinkovat jako host
pledge
Lernen beginnen
slib, závazek
offset
Lernen beginnen
kompenzovat
disclose information
Lernen beginnen
zveřejnit informace
disposal of waste
Lernen beginnen
likvidace odpadu
prominence
Lernen beginnen
důležitost
hone
Lernen beginnen
vyladit, vylepsit
leverage skills
Lernen beginnen
zuzitkovat schopnosti
iterative
Lernen beginnen
opakující se
muddle
Lernen beginnen
zmatek
drone on about something for hours
Lernen beginnen
drmolit o něčem hodiny
chairing protocol
Lernen beginnen
pravidla moderování
combat
Lernen beginnen
porazit něco
repurpose
Lernen beginnen
znovu použít
bail out somebody or something (especially financial difficulties)
Lernen beginnen
zachránit někoho nebo něco (zejména finanční potíže)
fret about/over sth
Lernen beginnen
trápit se něčím
be off sick
Lernen beginnen
být na nemocenské
subsidize
Lernen beginnen
dotovat
pork loin with bone
Lernen beginnen
vepřová panenka s kostí
inference
Lernen beginnen
dedukce
infringe privacy rights
Lernen beginnen
porušovat práva na soukromí
aftermath
Lernen beginnen
následky
pep talk
Lernen beginnen
povzbuzující řeč
equity firm
Lernen beginnen
investiční společnost

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.