7.) słówka

 0    182 Datenblatt    kubagros
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
artery
Lernen beginnen
tętnica
blood circulation
Lernen beginnen
krążenie krwi
blood vessel
Lernen beginnen
naczynie krwionośne
brain
Lernen beginnen
mózg
breathing
Lernen beginnen
oddychanie
bronchi
Lernen beginnen
oskrzela
digestion
Lernen beginnen
trawienie
heartbeat
Lernen beginnen
bicie serca
joints
Lernen beginnen
stawy
kidney
Lernen beginnen
nerka
larynx
Lernen beginnen
krtań
ligament
Lernen beginnen
więzadło
liver
Lernen beginnen
wątroba
lungs
Lernen beginnen
płuca
muscle
Lernen beginnen
mięsień
neurons
Lernen beginnen
neurony
small/large intestine
Lernen beginnen
jelito cienkie/grube
spinal cord
Lernen beginnen
rdzeń kręgowy
stomach
Lernen beginnen
żołądek, brzuch
tendon
Lernen beginnen
ścięgno
testicle
Lernen beginnen
jądro
uterus
Lernen beginnen
macica
vein
Lernen beginnen
żyła
circulatory system
Lernen beginnen
układ krwionośny
digestive system
Lernen beginnen
układ trawienny
locomotor system
Lernen beginnen
układ mięśniowo-szkieletowy
nervous system
Lernen beginnen
układ nerwowy
reproductive system
Lernen beginnen
układ rozrodczy
respiratory system
Lernen beginnen
układ oddechowy
urinary system
Lernen beginnen
układ moczowy
addictive
Lernen beginnen
uzależniający
be allergic to
Lernen beginnen
być uczulonym na
catch a cold
Last week I caught a cold and didn't go to the gym.
Lernen beginnen
przeziębić się
W zeszłym tygodniu złapałam przeziębienie i nie chodziłam na siłownię.
contract an infectious disease
Lernen beginnen
zarazić się chorobą zakaźną
cure
Lernen beginnen
wyleczyć
diagnose sb with an illness
Lernen beginnen
zdiagnozować u kogoś chorobę
diagnosis
Lernen beginnen
diagnoza
get injured
Lernen beginnen
doznać urazu
heal
Lernen beginnen
goić się
injury
Lernen beginnen
uraz
make a full recovery
Lernen beginnen
w pełni wrócić do zdrowia
obesity
Lernen beginnen
otyłość
premature death
Lernen beginnen
przedwczesna śmierć
recover (from sth)
Lernen beginnen
wracać do zdrowia (po czymś)
reduce blood pressure
Lernen beginnen
obniżyć ciśnienie krwi
refer sb to a specialist
Lernen beginnen
skierować kogoś do specjalisty
suffer (from)
Lernen beginnen
cierpieć, chorować (na)
treat
Lernen beginnen
leczyć, poddawać kuracji
treatment
Lernen beginnen
leczenie, kuracja
wound
Lernen beginnen
zranić/rana
aching muscles
Lernen beginnen
bóle mięśniowe
symptom
Lernen beginnen
objaw (np jakiejś choroby), przejaw, oznaka
backache
Lernen beginnen
ból pleców
blister
Lernen beginnen
pęcherz
constipation
Lernen beginnen
zaparcie
cough
I've been having this dry cough for the past 2 days.
Lernen beginnen
kaszleć/kaszel
Mam suchy kaszel od dwóch dni.
diarrhoea
Lernen beginnen
biegunka
earache
Lernen beginnen
ból ucha
feel dizzy
Lernen beginnen
mieć zawroty głowy
rash
Lernen beginnen
wysypka
swollen
Lernen beginnen
spuchnięty
injection
I had to make injections twice a day.
Lernen beginnen
zastrzyk
Musiałem robić zastrzyki dwa razy dziennie.
medication
Lernen beginnen
lekarstwo
drug
Lernen beginnen
lekarstwo
OTC (over-the-counter) drug
Lernen beginnen
lek bez recepty
painkiller
Lernen beginnen
lek przeciwbólowy
prescription drug
Lernen beginnen
lek na receptę
remedy
Lernen beginnen
lekarstwo, środek zaradczy
side effect
Lernen beginnen
skutek uboczny
wonder drug
Lernen beginnen
cudowny lek
come down with (the flu)
Lernen beginnen
zachorować na (grypę)
come round
I'm still coming round after my journey to Asia.
Lernen beginnen
odzyskać przytomność
Wciąż dochodzę do siebie po podróży do Azji.
cut down on sth
Lernen beginnen
ograniczyć coś
cut sth out
Lernen beginnen
wyeliminować coś
pass out
Lernen beginnen
zemdleć
pick up(an infection)
Lernen beginnen
złapać(infekcję)
AIDS
Lernen beginnen
AIDS
Alzheimer's disease
Lernen beginnen
choroba Alzheimera
appendicitis
Lernen beginnen
zapalenie wyrostka robaczkowego
bronchitis
Lernen beginnen
zapalenie oskrzeli
cancer
Patrick Swayze died of pancreas cancer.
Lernen beginnen
rak
Patryk Swayze zmarł na raka trzustki.
choler
Lernen beginnen
cholera
conjunctivits
Lernen beginnen
zapalenie spojówek
dementia
Lernen beginnen
demencja
depression
Lernen beginnen
depresja
diabetes
Lernen beginnen
cukrzyca
epidemic
Lernen beginnen
epidemia
heart attack
Last year he had two heart attacks.
Lernen beginnen
zawał serca
Przeszedł dwa ataki serca w zeszłym roku.
heart disease
Lernen beginnen
choroba serca
cardiovascular disease
Lernen beginnen
choroba serca
hepatitis
Lernen beginnen
zapalenie wątroby
high blood pressure
Lernen beginnen
nadciśnienie tętnicze
leukaemia
Lernen beginnen
białaczka
otitis
Lernen beginnen
zapalenie ucha
plague
Lernen beginnen
dżuma
pneumonia
Lernen beginnen
zapalenie płuc
smallpox
Lernen beginnen
czarna ospa
stroke
Lernen beginnen
udar mózgu
tuberculosis (TB)
Lernen beginnen
gruźlica
bandage
Put a bandage around your ankle.
Lernen beginnen
bandaż
Nałóż bandaż wokół kostki.
bruise
Lernen beginnen
siniak
concussion
Lernen beginnen
wstrząs mózgu
in plaster
Lernen beginnen
w gipsie
in a cast
Lernen beginnen
w gipsie
open fracture
Lernen beginnen
otwarte złamanie
plaster
Robert returned from Austria with his arm in plaster.
Lernen beginnen
plaster(opatrunkowy)
Robert wrócił z Austrii z ręką w gipsie.
pull a muscle
Lernen beginnen
naciągnąć mięsień
scar
Lernen beginnen
blizna
scratch
Lernen beginnen
zadrapać/zadrapanie
sling
Lernen beginnen
temblak
sprain/twist your wrist/your ankle
Lernen beginnen
skręcić nadgarstek/kostkę w nodze
stitches
Lernen beginnen
szwy
syringe
Lernen beginnen
strzykawka
walk on crutches
Lernen beginnen
chodzić o kulach
amputated limb
Lernen beginnen
amputowana kończyna
amputation
Lernen beginnen
amputacja
autism
Lernen beginnen
autyzm
blind
Lernen beginnen
niewidomy
deaf
Lernen beginnen
głuchy
disability
Lernen beginnen
niepełnosprawność, kalectwo
hearing-impaired
Lernen beginnen
niedosłyszący
hard of hearing
Lernen beginnen
niedosłyszący
intellectually disabled
Lernen beginnen
niepełnosprawny intelektualnie
mentally handicapped
Lernen beginnen
niepełnosprawny intelektualnie
sign language
Lernen beginnen
język migowy
visually impaired
Lernen beginnen
niedowidzący
wheelchair
Lernen beginnen
wózek inwalidzki
GP (general practitioner)
My GP thinks I have Acute Sinusitis.
Lernen beginnen
lekarz pierwszego kontaktu
Lekarz pierwszego kontaktu uważa, że mam ostre zapalenie zatok.
nurse
Polish nurses find employment in England.
Lernen beginnen
pięlęgniarka
Polskie pielęgniarki znajdują zatrudnienie w Anglii.
nutritionist
Lernen beginnen
dietetyk
dietician
Lernen beginnen
dietetyk
paramedic
Lernen beginnen
ratownik medyczny
pharmacist
My pharmacist has recommended a great cough syrup to me.
Lernen beginnen
farmaceuta
Mój farmaceuta polecił mi znakomity syrop na kaszel.
physiotherapist
Lernen beginnen
fizjoterapeuta
(plastic) surgeon
Lernen beginnen
chirurg (plastyczny)
psychiatrist
Lernen beginnen
psychiatra
speech therapist
Lernen beginnen
logopeda
as right as rain
Lernen beginnen
zdrów jak ryba
be going strong
Lernen beginnen
być w doskonałym stanie, dobrze się trzymać
feel under the weather
John's feeling under the weather.
Lernen beginnen
czuć się źle
Jan źle się czuje.
he took a turn for the worse
Lernen beginnen
pogorszyło mu się
look the picture of health
Lernen beginnen
być okazem zdrowia
recharge your batteries
Lernen beginnen
naładować akumulatory, odzyskać energie
air the room
Lernen beginnen
wietrzyć pokój
avoid stress
Lernen beginnen
unikać stresu
balanced diet
Lernen beginnen
zrównoważona dieta
BMI (Body Mass Index)
Lernen beginnen
BMI
dental hygiene
Lernen beginnen
higiena jamy ustnej
follow a sensible diet
Lernen beginnen
rozsądnie się odżywiać
get enough sleep
Lernen beginnen
wysypiać się
improve flexibility
Lernen beginnen
poprawić gibkość
manage stress
Lernen beginnen
radzić sobie ze stresem
moderate
Lernen beginnen
umiarkowany
vigorous
Lernen beginnen
intensywny
strenuous
Lernen beginnen
forsowny
exercise
I should tell you that this is a difficult exercise.
Lernen beginnen
ćwiczenie
Powinienem wam powiedzieć, że to jest trudne zadanie.
personal hygiene
Lernen beginnen
higiena osobista
sedentary lifestyle
Most people these days lead rather sedentary lifestyle.
Lernen beginnen
siedzący tryb życia
Większość ludzi prowadzi raczej siedzący tryb życia.
wellness
Lernen beginnen
wellness (masaże dla relaksu itp)
work out
Our plan has worked out pretty well. / I work out three times a week.
Lernen beginnen
ćwiczyć
Nasz plan poszedł całkiem nieźle. / Gimnastykuję się trzy razy w tygodniu.
workout
Lernen beginnen
trening, ćwiczenia
yoga
Lernen beginnen
joga
alcoholic
Lernen beginnen
alkoholik
alcoholism
Lernen beginnen
alkoholizm
be clean
Lernen beginnen
być czystym(nie brać narkotyków)
become addicted to
Lernen beginnen
uzależnić się od
cannabis/marijuana
Lernen beginnen
marihuana
compulsive gambling
Lernen beginnen
uzależnienie od hazardu
designer drugs
Lernen beginnen
dopalacze
do drugs
Lernen beginnen
brać narkotyki
dope
Lernen beginnen
narkotyk
drug addict
Lernen beginnen
osoba uzależniona od narkotyków
nicotine addict
Lernen beginnen
osoba uzależniona od nikotyny
(highly) addictive
Lernen beginnen
(silnie) uzależniający
junkie
Lernen beginnen
ćpun
nicotine patch
Lernen beginnen
plaster antynikotinowy
overdose
Lernen beginnen
przedawkować
party drugs
Lernen beginnen
narkotyki przyjmowane na dyskotekach
rehab
Lernen beginnen
odwyk
substance abuse
Lernen beginnen
nadużywanie środków odurzających
drug abuse
Lernen beginnen
nadużywanie narkotyków
abuse
Lernen beginnen
nadużywać, wykorzystywać

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.